Eugene Jansson

Till skillnad från många av sina konstnärskamrater studerade Eugène Jansson (1862 – 1915) inte utomlands, han stannade i Stockholm och i ateljén på Söder tillkom hans särpräglade stadsbilder som kan liknas vid själsliga landskap. Han har med en närmast passionerad känsla skildrat utsikten över Riddarfjärden, stadens nattetid övergivna gator liksom nybyggda kvarter i stadens utkanter. De motiv han valde är fångade ur flanörens perspektiv, ett drömlikt betraktande ofta sett med en blick från ovan – det var ju på Söders höjder konstnären hade sin ateljé. Staden är vanligtvis tom på människor och framställs mer som natur än som av människan skapad. Med en expressiv penselföring och med den blå färgen som främsta koloristiska uttrycksmedel skildrade han stadens ljus, dess speglingar i vattnet och himlarna med en rytmisk linjeföring.

1904 lämnade han landskapsmåleriet för ett aktmåleri som kan länkas till de friluftsvitalistiska strömningar som låg i tiden. Jansson själv var en ivrig gymnast, friluftsmänniska och utövare av bad- och nakenhetskultur.

Först år 1907 visade han prov på sitt nya måleri, i vilket han nästan uteslutande arbetade efter poserande manlig modell. Den atletiskt byggda kroppen är emellertid inte det enda som fångat konstnärens intresse, han förmår även att skildra personen, anletsdragen och modellens blick.

Övriga verk i Waldemarsuddes samlingar:

Månskenskväll
1896 Olja på duk 101×70 cm
W 302 Inköpt 1917

Från Torekov
1896 Olja på duk 75×103 cm
W 301 Inköpt 1908

Tyngdlyftare
Odaterad Blyerts på papper 33,5×21,5 cm
W 1688 Gåva 1910 av Konstnärsförbundet

Tyngdgymnast
1911 Olja på duk 198×113 cm
W 306 Inköpt 1914