Ernst Josephson

Carl Larsson engagerade sig helhjärtat i opponentrörelsen och revolten mot Konstakademien i Stockholm. Under 1880-talet förde Ernst Josephson (1851 – 1906) de svenska opponenternas talan mot Konstakademien i Stockholm och blev en självskriven medelpunkt i den nordiska konstnärskolonin i Paris, den ”nya konstens källa” som han kallade staden i en dikt.

Det var efter sitt första besök i Paris år 1874 som Josephson med fin inlevelse började måla porträtt av vänner och anhöriga, porträtt präglade av den franska kolorismen. Sommaren 1880 målade han det inkännande porträttet av modern, Gustava Josephson, som han stod nära. Porträttet skänktes år 1940 till prins Eugen av Josephsons systerdotter Gelly Marcus, för att prinsen ”var den första och på den tiden den enda, som uppskattade och ville förstå Josephsons konst och begåvning”, som hon skrev i ett brev till prinsen. Eugen replikerade: ”Den kommer att bli en av pärlorna på Waldemarsudde där den på ett utmärkt sätt kompletterar min samling av Josephsons konst.”

Efter ett psykiskt sammanbrott i Frankrike omkring 1888, fick Ernst Josephsons produktion en annorlunda inriktning. I detta går det konventionella bildseendet mot sin upplösning utan att det underliggande akademiska idealet överges. Hans insatser under denna sjukdomstid präglades av stor inlevelse och fantasi och kom på många sätt att inspirera 1900-talets svenska modernism.

Strömkarlen Ett motiv som engagerade Josephson starkt var Näckentemat som han avbildade i flera målningar. Ingenstans upplever man konstnärens pendling mellan romantik och realism så starkt som i dessa bilder. 1884 målade han, efter levande modell, Strömkarlen i norska Eggedal, en målning som har sin självskrivna plats på Waldemarsudde. Att målningen 1893 erbjöds i gåva till Nationalmuseum av prins Eugen men avböjdes under uppseendeväckande former av Statens inköpsnämnd, väckte på sin tid upp starka känslor. Istället fick den en permanent placering, infälld i väggen, i prins Eugens egen Salong på Waldemarsudde. Strömkarlen kan ses som en symbol för ett visionärt och samtidigt tragiskt konstnärsöde.

Övriga verk i Waldemarsuddes samlingar:

Nattvakten
Kopia efter Rembrandt. 1876
Olja på trä 48×59,5 cm
W 343 Förvärvad 1933 av prins Eugen genom byte mot tre av hans egna målningar

Tommaso Inghirami
Kopia efter Raphaels porträtt i Palazzo Pitti, Florens. 1877
Olja på duk 84×67 cm
W 344 Inköpt 1937 av prins Eugen

Porträtt av kapten Hugo Nykopp
1881 Olja på trä 32×25 cm
W 345 Inköpt 1917 av prins Eugen

Rökande man
Omkr. 1884 Olja på trä 56×45 cm
W 349 Inköpt 1938 av prins Eugen

Pion
1886 Olja på duk 45×32 cm
W 350 Inköpt 1910

Bacchus
(Från konstnärens sjukdomstid)
1890 Olja på papper 37×48,5 cm
W 353 Inköpt 1916 av prins Eugen

Romeo och Julia
(Från konstnärens sjukdomstid) 1890 Akvarell på papper 97×64
W 354 Prins Eugens kvarlåtenskap

Figurer i landskap
(Från konstnärens sjukdomstid)
1890 Akvarell och tusch på papper 64×97
W 355 Prins Eugens kvarlåtenskap

 Amor
(Från konstnärens sjukdomstid)
Odaterad Akvarell på papper 97,5×64
W 356 Prins Eugens kvarlåtenskap

Pagen
(Från konstnärens sjukdomstid)
Odaterad Akvarell på papper 97,5×64 cm
W 357 Prins Eugens kvarlåtenskap

Hertig Magnus och sjöjungfrun
(Från konstnärens sjukdomstid)
Odaterad Akvarell på papper 97,5×64 cm
W 358 Prins Eugens kvarlåtenskap

Gustaf III och Bellman
(Från konstnärens sjukdomstid)
Odaterad Akvarell, blyerts och tusch på papper 97,5×64 cm
W 359 Prins Eugens kvarlåtenskap

Kvinnor på stranden
Två akvareller. (Från konstnärens sjukdomstid)
Odaterade Akvarell på papper 66×77,5 cm
W 360 Prins Eugens kvarlåtenskap

Blommans själ
(Från konstnärens sjukdomstid)
Odaterad Tusch på papper monterad på papper 35×22,5 cm
W 361 Gåva 1935 till prins Eugen på 70-årsdagen av Georg Pauli

Konung Oscar II
(Från konstnärens sjukdomstid)
Odaterad Tusch på papper 33,5×20,5 cm
W 362 Inköpt 1935 av prins Eugen

Figurstudie
(Från konstnärens sjukdomstid)
Odaterad Tusch på papper 18×11,5 cm
W 363 Prins Eugens kvarlåtenskap

Moder Svea
(Från konstnärens sjukdomstid)
Odaterad Tusch på papper 30,5×23,5 cm
W 904 Inköpt 1940 av prins Eugen