Carl Larsson

Carl Larsson (1853-1919) engagerade sig helhjärtat i opponentrörelsen och revolten mot Konstakademien i Stockholm. Han blev medlem av Konstnärsförbundet och var under en tid styrelseledamot. I Grèz i Frankrike på 1880-talet började Carl Larsson på allvar att måla akvarell och tog i sitt skapande intryck av japansk konst och jugendstilen, vad som för övrigt också kommer till uttryck i hemmet i Sundborn.

Ett fint exempel på både Larssons akvarellmåleri och den motivkrets – hemmet och familjen – han i mycket kom att ägna sig åt är Karin och Brita från 1893. Motivet visar hustrun Karin tillsammans med den nyligen födda dottern.

Carl Larsson har också målat många självporträtt. Ett från 1895 förvärvades av prins Eugen under 1920-talet. Larsson har framställt sig själv som konstnär, men också som far. Han står vid sitt staffli i ateljén i Stockholmsvåningen, där familjen då var bosatt, och bakom en av skisserna på golvet tittar dottern Brita fram. Skisserna på golvet är förarbeten till freskerna i Nationalmusei trapphall som Larsson då arbetade med.