Carl Fredrik Hill

”Jag vill endast nämna att Sverige i mig ska få en målare, vartill de ej sett maken”
skrev Carl Fredrik Hill (1849-1911) till sin far i maj 1872.

Hill kom också att bli en av Sveriges förnämsta landskapsmålare. Under en vistelse i Frankrike på 1870-talet arbetade han intensivt och flera målningar med starkt personligt intryck tillkom då, bland annat Landskap vid Boi-le-Roi och Väg med popplar. I dessa båda målningar har Hill lämnat sitt tidigare mörka måleri för att med pensel och palettkniv om vartannat arbeta med palettens klara ljusa färger. Hills konstnärsbana bröts tidigt, han insjuknade i schizofreni 1878 och levde därefter i familjens hägn i barndomshemmet i Lund. Han fortsatte dock ett teckna och i Waldemarsuddes samlingar finns sex teckningar av Hill – prins Eugen förvärvade själv fyra av dessa och fick de övriga två i gåva.

Övriga verk i Waldemarsuddes samlingar:

Granskog
Odaterad (från konstnärens sjukdomstid) Krita på papper, 36,5×22,5 cm
W 284 Prins Eugens kvarlåtenskap

Landskap
Odaterad (från konstnärens sjukdomstid) Kol på papper, 17,5×21,5 cm
W 285 Gåva av Ragnar Hoppe till prins Eugen

Berglandskap

Odaterad (från konstnärens sjukdomstid) Krita på papper, 22,5x 36,5 cm
W 286 Prins Eugens kvarlåtenskap

Vinterlandskap
Två landskap på samma blad. Odaterad (från konstnärens sjukdomstid) Kol på papper. 31×20 cm
W 287 Prins Eugens kvarlåtenskap

Träd
Odaterad (från konstnärens sjukdomstid) Krita på papper, 18×22,5 cm
W 288 Prins Eugens kvarlåtenskap

Landskap
Odaterad (från konstnärens sjukdomstid) Krita på papper, 17,5×21,5 cm
W 996 Gåva av Adolf Anderberg till prins Eugen 1942