Prislista

Gäller återgivning av verk ur museets samlingar inklusive foton av prins Eugen samt arkivmaterial. Observera att moms tillkommer med 6%.

Böcker, tidningar, informationsblad, kundtidningar och nyhetsblad
1000 kr för bild inne i tidningen/boken.
1 500 kr för omslag/uppslag

Annonser
Mindre bild: 3 000 kr
Helsida: 5 000 kr
Omslag/uppslag: 7 000 kr
Affischer – Upplaga max

A3
10 st: 1 000 kr
100 st: 1 500 kr
1000 st: 2 500 kr
10 000 st: 3 500 kr
100 000 st: 4 500 kr

50×70
10 st: 1 200 kr
100 st: 1 700 kr
1000 st: 2 700 kr
10 000 st: 3 700 kr
100 000: 4 700 kr

70×100
10 st: 1 400 kr
100 st: 1 600 kr
1000 st: 1 800 kr
10 000: 2 000 kr
1000 000: 2 200 kr

2 kv m
10 st: 1 600 kr
100 st: 1 800 kr
1000 st: 2 000 kr
10 000 st: 2 200 kr
100 000 st: 2 400 kr

5 kv m
10 st: 2 000 kr
100 st: 2 500 kr
1000 st: 3 000 kr
10 000 st: 3 500 kr
100 000 st: 4 000 kr

Stortavla
10 st: 4 000 kr
100 st: 8 000 kr
1000 st: 1 2 000 kr
10 000 st: 16 000 kr
100 000 st: 20 000 kr

Utställningar, mässor eller liknande
Kortare tid än 3 månader (per bild): 1 000 kr
3–12 månader (per bild): 2 000 kr
Permanent (per bild): 3 000 kr

Priserna gäller för visning på en plats. Visning på två platser 50% tillägg.
Visning på mer än två platser 100% tillägg.

Rabatter kan ges till informativa utställningar av ideell eller historisk karaktär.
Övriga utställningar, offentlig utsmyckning etc. enligt separat överenskommelse.

Internet
1 000 kr/bild

Priserna gäller publicering i max ett år. Upplösning 72 dpi. Hemsidesadress måste anges vid beställning.

Övrigt
Frimärke: 6 000 kr
Pussel: 4 000 kr

Almanacka/kalender
Första bilden: 3 000 kr
Följande bilder: 1 000 kr

Vykort
Max 100 st: 800 kr
Max 1000 st: 1 400 kr
Max 5000 st: 2 000 kr

TV
Rikstäckande visning: 1 000 kr/bild
Lokal visning: 500 kr/bild

Nyfotografering av ett verk
Fr. 1 000 kr beroende på verkets placering.