Auguste Rodin

Auguste Rodin

Auguste Rodin (1864-1943) var en skulptör som föddes och verkade i Paris. Under sin ungdom arbetade Rodin som stuckatör och dekorationsbildhuggare. Efter att ha sökt till École des Beaux-Arts tre gånger utan framgång utbildade han sig hos ett antal skulptörer, däribland Antoine Louis Barye.

På en resa till Italien 1875 inspirerades Rodin av Donatellos och Michelangelos skulpturer och utvecklade därefter en stil som kännetecknas av virila, modellerade figurer i okonventionella poser. Till Prins Eugens samlingar hör Auguste Rodins Tänkaren (1900), en muskulös figur sittandes med sitt ansikte vilandes i handen. Skulpturen är placerad mot norr på den övre slottsterassen.