Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens Waldemarsudde

– ett hem och ett museum

Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm var ursprungligen bostad åt prins Eugen (1865-1947), idag är det ett av Sveriges mest välbesökta konstmuseer och ett populärt utflyktsmål. Prins Eugen var en av sin tids främsta landskapsmålare och en betydande konstsamlare med inriktning främst på samtida svensk konst. I museisamlingarna förenas prinsens egen konstnärliga produktion med konsten av andra konstnärer och året runt visas verk ur samlingarna vid sidan av de många tillfälliga utställ­ningarna. Waldemarsuddes vackra park och prinsens sällskapsvåning är alltid tillgängliga för besökare.

I slutet av juni 1948 öppnade museet Prins Eugens Waldemarsudde sina portar för allmän­heten. Prins Eugen hade som testamentarisk gåva överlämnat sitt hem med konstsamlingar till svenska staten att förvaltas av Stockholms stad. Det var då, år 1947, den största konstdo­nation som gjorts i Sverige och det nya museet blev till samlingarnas omfattning sett Sveri­ges tredje i storlek efter Nationalmuseum och Göteborgs konstmuseum. Från och med 1 juli 2017 är Prins Eugens Waldemarsudde en självständig stiftelse med statliga bidrag.

Prins Eugen var under sitt liv en central gestalt i svenskt konstliv, han var prinsen som blev konstnär, konstsamlare och grundare av ett museum. Eugen studerade i Paris vid 1880-talets slut, där han kom i kontakt med svenska konstnärer som blev hans vänner för livet. Prins Eugen var verksam som samlare under 60 år. Prinsens samlande inriktades huvudsakligen på svensk samtidskonst och han följde sin tid nära. Samlingarna på Waldemarsudde är ett unikt dokument över den svenska bildkonsten från 1900-talets första hälft, prins Eugens egen konstnärliga produktion inkluderad.

När prins Eugen på hösten 1899 förvärvade egendomen Waldemarsudde hade han uppnått en fast plats i det svenska konstlivet. Han var en respekterad konstnär vars verk visades på utställningar såväl i Sverige som utomlands; han tog en aktiv del i det svenska konstlivet och fick offentliga uppdrag som konstnär, men även mer kulturpolitiskt betonade engagemang. Prinsen hade redan vid denna tid en liten samling konst med i huvudsak svenska konstnärer representerade. Köpekontraktet för Waldemarsudde undertecknades i oktober 1899 och år 1905 kunde prinsen ta sitt första helt egna hem i besittning, ett hem vars planlösning i hög grad var bestämd av honom själv. Sällskapsvåningen, hemmets mer representativa del, är på prinsens önskan bevarad i museet och där finns delar av konstsamlingarna permanent ut­ställda i sin ursprungliga miljö. Övriga delar av hemmet gjordes vid musealiseringen om till utställningslokaler.

Konstgalleriet på Waldemarsudde stod färdigt år 1913 och det tillkom på grund av platsbrist. Prins Eugens konstsamlande var så omfattande att hemmet inte kunde hysa den konst han ägde. År 1945 tillbyggdes det med ytterligare två salar. Redan under prinsens livstid visades konstsamlingarna i galleriet tidvis för allmänheten. Idag visas där om­växlande verk ur museisamlingarna och tillfälliga utställningar. Åtskilliga utställningar med svenska konstnärskap från det förra sekelskiftet liksom samlingsutställningar av olika slag har framgångsrikt visats i lokalerna, som redan vid uppförandet blev musealt anpassade.

 

Ladda hem pressbilder

 • Slottsbyggnaden på Waldemarsudde. Foto: Kjell Renblad
 • Slottet. Foto: Lars Edelholm
 • Parken på Waldemarsudde. Foto: Lars Edelholm
 • Galleriterrassen. Foto: Sofia Vallgren
 • Vår i parken. Foto: Erik Wadell
 • Interiör från salongen i slottets sällskapsvåning. Foto: Åke E:son Lindman
 • Interiör från matsalen i slottets sällskapsvåning. Foto: Åke E:son Lindman
 • Somrigt blomsterarrangemang. Florist: Kristina Öhman. Foto: Lars Edelholm
 • Blomsterarrangemang i Waldemarsuddekrukan. Foto: Lars Edelholm
 • Prins Eugen, Molnet, 1896. Olja på duk, 119 x 109. Foto: Lars Engelhardt.
 • Ernst Josephson (1851-1906), Strömkarlen, 1884. Olja på duk monterad på masonit, 216 x 130. Foto: Per Myrehed
 • Prins Eugen, Våren, 1891. Olja på duk, 90 x 56. Foto: Lars Engelhardt.
 • Prins Eugen i blomsterrummet omgiven av blommor. Foto: okänd
 • Prins Eugen sin hund Jack år 1935. Foto: C. G. Rosenberg
 • Konstnären prins Eugen på Balingsta, 1891. Foto: okänd
 • Karin Sidén, chef och överintendent. Foto: Lars Edelholm