Pressreleaser och bilder

De högupplösta bilderna finns i 300-dpi, jpg-format. Bildtext medföljer varje bild. Bilderna får endast användas i anslutning till den aktuella utställningen eller museet som helhet. Fri publicering med angivande av fotograf. Konstverken skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1060:729) och får  endast användas i nyhetsrapporterande eller i konstkritiskt syfte, jfr 23 § p 2 och 3 nämnda lag.

Hanna Hansdotter – Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendiat 2020
2020-09-18

Hanna Hansdotter – Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendiat 2020

Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium inrättades år 2011 med syfte att premiera en ung lovande konstnär med ett stipendium på en halv miljon kronor. Vinnaren får även ställa ut ett antal verk på Prins Eugens Waldemarsudde. Årets stipendiat, Hanna Hansdotter, tar emot sitt stipendium den 7 oktober på Waldemarsudde och hennes verk visas fr.o.m. 8 oktober – 8 november på museet.

Till pressreleasen och bilderna

Tidigare pressreleaser