Pressreleaser och bilder

De högupplösta bilderna finns i 300-dpi, jpg-format. Bildtext medföljer varje bild. Bilderna får endast användas i anslutning till den aktuella utställningen eller museet som helhet. Fri publicering med angivande av fotograf. Konstverken skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1060:729) och får  endast användas i nyhetsrapporterande eller i konstkritiskt syfte, jfr 23 § p 2 och 3 nämnda lag.

Pressrelease: Prins Eugens Waldemarsudde – Ett allkonstverk
2019-10-23

Pressrelease: Prins Eugens Waldemarsudde – Ett allkonstverk

Till pressreleasen och bilderna

Tidigare pressreleaser