Utställningar hösten 2021

Ladda hem pressbilder

  • Hanna Hirsch-Pauli, Konstnären Venny Soldan-Brofeldt, 1886 - 1887. Olja på duk, 125,5 x 134 cm. Göteborgs konstmuseum Fotograf: Hossein Sehatlou
  • Bertha Wegmann, Konstnären Jeanna Bauck, 1881, olja på duk, 106 x 85 cm, Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum.
  • Asta Nørregaard, I ateljén, 1883, olja på duk, 64,5 x 48 cm, Norske Selskab. Foto: UiO, Arthur Sand.
  • Lars Lerin, Rysk is (Flaket), 2007. Akvarell, 105 x 155 cm. Foto: Lars Lerin
  • Sigrid Sandström, Bygone, 2021. Akryl på duk, 400 x 400 cm. Foto: Jean Baptiste Béranger.
  • Bigert och Bergström, Expedition, 2005-2006. UV-tryckt foto på vinylklot, LED-lampor, kabel, 180 x 140 x 80 cm. Foto: Bigert & Bergström.
2021-06-14

Utställningar hösten 2021

”Konst och vetenskap är temat för höstens spännande utställningsprogram på Waldemarsudde. Vi inleder med en forskningsbaserad utställning inriktad på hur ett antal framstående kvinnliga nordiska konstnärer erövrade konstnärsrollen på 1880-talet och skildrade sin nyvunna position i självporträtt, vänporträtt och ateljéinteriörer. Denna visuellt anslående presentation med verk av bl.a. Eva Bonnier, Hanna Pauli, Anna Ancher, Oda Krohg och Helene Shjerfbeck ingår i museets fleråriga satsning på att lyfta fram både kända och oförtjänt bortglömda kvinnliga konstnärskap ur konsthistorien. Ett eget rum efterföljs av en experimentell utställning med samtida konst, som har inspirerats av forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Lars Lerin, Sigrid Sandström, Bigert & Bergström med flera konstnärer bidrar i utställningen, både inomhus och i museets park, med ett flertal fascinerande verk i olika tekniker och med skilda uttryck. Utställningen Expedition Konst har tillkommit i samarbete med Polarforskningssekretariatet och åtföljs av ett rikt och intressant program. Ett besök på Waldemarsudde i höst blir garanterat både en stark, lustfylld, tänkvärd och mångfacetterad upplevelse för alla åldrar, med konsten och vetenskapen i fokus!”, säger Karin Sidén, museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.

Ett eget rum – Konstnärsrollen under det sena 1800-talet
11 september 2021 – 23 januari 2022
Utställningen belyser hur kvinnliga konstnärer erövrade konstnärsrollen under en tid av radikala samhällsförändringar och jämställdhetssträvanden. I presentationen skildras hur betydande nordiska konstnärer som Julia Beck, Hanna Hirsch-Pauli, Bertha Wegmann och Helene Schjerfbeck iscensätter sig själva i konstnärsrollen i dialog med sina samtida manliga kollegor såsom bl.a. Edvard Munch, Ernst Josephson, Christian Krohg, Carl Larsson och Anders Zorn. Utställningen undersöker även hur samlare och konstkritiker medverkade till att profilera och upphöja tidens konstnärer. Konstnärernas resande och internationalisering samt utställningsmediets betydelse, inte minst Salongen i Paris, är ytterligare teman som lyfts fram i utställningen. Omkring ett hundratal visuellt starka och nydanande verk med motiv som självporträtt, kamratporträtt och ateljéinteriörer visas i denna omfattande, spännande och forskningsbaserade utställning.

Expedition Konst
30 oktober 2021 – 20 mars 2022
Nio framstående samtidskonstnärer, Lars Lerin, Dascha Esselius, Bigert & Bergström, Svenerik Jakobsson, Hanna Ljungh, Josef Bull, Sigrid Sandström och Johan Petterson, medverkar i denna experimentella och innovativa utställning kopplad till Polarforskningssekretariatets konstprogram och vistelser på Arktis och Antarktis. Utställningen belyser intressanta frågeställningar i skärningspunkten mellan konst och vetenskap och presenteras i form av måleri, grafik, fotografier, skulpturala objekt, ljusinstallationer och filmiska verk. Expedition Konst, som visas både inomhus och i parken, arrangeras i samarbete med Polarforskningssekretariatet.

Till utställningar planeras intressanta föreläsningar, visningar, konserter samt program för barn och unga

För mer information vänligen kontakta,
Cecilia Dalborg, kommunikationschef, c.dalborg@waldemarsudde.se, 0709-754 708