Pressvisning: Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen

Ladda hem pressbilder

 • John Bauer, Bianca Maria och trollen, 1913, akvarell på papper, 31,5 x 33,5 cm. Foto: Bukowskis.
 • John Bauer, En sådan eländig liten bleknos, 1913. Akvarell, tusch, täckvitt och blyerts på papper, 19 x 18,5 cm. Foto: Bukowsis
 • John Bauer, Här har du allt som återstår av mina kläder, 1915. Akvarell och gouach på papper 30 x 34 cm. Foto: Bukowskis
 • John Bauer, Ännu sitter Tuvstarr och ser undrande ner i vattnet, 1913. Akvarell, gouache och tusch på papper. 25 x 27,2 cm. Foto: Lars Engelhardt
 • John Bauer, Lena och riddaren dansa, 1915, akvarell, tusch, täckvitt och blyerts på papper, 26 x 28,5 cm. Foto: Bukowskis
 • Maria Friberg, Night Vision #6, 2019. C-Print, 110 x 150 cm.
 • Theodor Kittelsen, Nøkken, odaterad, blandteknik, 35,5 x 61,5 cm. Foto: Thomas Widerberg/Blaafarveværket.
 • Nils Blommér, Näcken och Ägirs döttrar, 1850, olja på duk, 114 x 147 cm. Foto: Nationalmuseum.
 • Akseli Gallen-Kallela, Lemminkäinen vid eldfloden, 1920, olja på duk, 73 x 70 cm. Foto: Bukowskis.
 • Elisabeth Henriksson, Frusen skog, 2008, massivt glas och tenn, h. 37cm, b. 30 cm. Foto: Arne Sjölander.
 • Agnes de Frumerie, Luft, patinerad gipsskulptur, h. 55 cm. Foto: Stina Svantesson/ Västergötlands museum.
 • J. A. G. Acke, Skogstemplet, 1900, olja på duk, 151 x 357 cm. Foto: Tord Lund/ Thielska Galleriet.
 • Tori Wrånes, Track of Horns, 2015. Videostill. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo. Foto: Jochen Unterhofer
2020-06-24

Pressvisning för utställningen:
Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen

Fredag 4 september kl. 10.00

O.S.A. senast måndag 31/8 till: c.dalborg@waldemarsudde.se

Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen
5 september 2020 – 23 maj 2021

Magisk, besjälad natur med djupa, mystiska skogar och naturväsen som troll, älvor och Näcken lyfts fram i denna utställning där måleri, grafik och skulptur från sekelskiftet 1900 interagerar med fotografi, videoverk och skulptur av samtida konstnärer. Ett centralt konstnärskap i utställningen är John Bauer som med sina sagoillustrationer för Bland tomtar och troll har haft en djup påverkan på föreställningar om naturens mystik och magiska krafter. 

I den nordiska konsten från åren kring sekelskiftet 1900 utgör magisk och besjälad natur en återkommande tematik. Djupa skogar med granar och tallar i suggestivt skymningsljus, dimhöljda ängar och brusande forsar, kom i flera verk från denna tid att befolkas av olika naturväsen såsom troll, älvor och Näcken. Intresset för den nordiska folktron och mytologin bland bildkonstnärer, sammanföll i tid med nationella strömningar, inflytanden från symbolismens tankevärld och ett uppsving för nedtecknade sägner och illustrerad sagolitteratur. I vår tid lever fascinationen för den nordiska folktron och en magisk natur vidare inom samtidskonst, litteratur, musik, film och populärkultur.

I utställningen Trollbunden presenteras 150 verk av konstnärer från Sverige, Norge och Finland. Sekelskiftes-konsten, av bland andra John Bauer, Ernst Josephson, Theodor Kittelsen, Hugo Simberg, Agnes de Frumerie, Akseli Gallen-Kallela och Louis Moe, presenteras tematiskt och sida vid sida med ett urval samtida verk av Maria Friberg, Elisabeth Henriksson och Tori Wrånes.

John Bauer, som är den konstnär i Sverige som förknippats allra mest med skildringar av mörka skogar, troll och andra naturväsen, fungerar med sina verk i utställningen som en sammanhållande länk. Hans konst är rikligast representerad med över 60 inlånade målningar, akvareller och teckningar från offentliga och privata samlingar. Några av dessa verk hör till konstnärens mest kända sagoillustrationer till Bland tomtar och troll, såsom Ännu sitter Tuvstarr kvar och ser undrande ner i vattnet och Vill-Vallareman, medan andra utgörs av mindre uppmärksammade och sällan visade verk.

John Bauers egensinniga bildvärld har på ett avgörande sätt, och ända in i vår tid, påverkat uppfattningar om skogen och om troll, fagra prinsessor och ädla riddare. Med vår presentation av Bauers rika bildskatt lyfts hans konstnärskap fram stort på nytt i Stockholm efter närmare fyrtio år, då den senaste större manifestationen ägde rum på Nationalmuseum 1981/82. Trollbunden är den första utställningen som placerar in Bauers illustrationskonst i en då samtida nordisk konstkontext.

Utställningen blickar både tillbaka och framåt i tiden genom att diskutera romantikens natursyn i verk av Nils Blommér och August Malmström samt genom att lyfta fram naturmystikens aktualitet i samtidskonsten i Norden. Foto, videoverk och skulptur av konstnärerna Maria Friberg, Elisabeth Henriksson och Tori Wrånes fördjupar utställningens tematik med nutida frågor och perspektiv, kopplade till natursyn och magi. Maria Fribergs fotografiska serie Night vision från 2019 bär exempelvis referenser till John Bauers konstnärskap och reflekterar kring unga människors syn på naturen som en tillflykt men samtidigt något som är under hot. I Tori Wrånes videoverk Track of Horns, som aldrig har visats i Sverige förut, förflyttas trollen till de italienska alperna. De framstår här som queera väsen som väcker frågor kring identitet och tillhörighet. Elisabeth Henriksson har skapat en platsspecifik installation med titeln Frusen skog bestående av ett tiotal glasskulpturer som visas i spännande estetisk växelverkan med Bauers naturskildringar i akvarell och teckning.

Vår förhoppning är att en äldre generation med vår utställning ska få möjlighet att uppleva igenkännandets glädje vid mötet med Bauers verk, medan yngre generationer kan upptäcka och låta sig inspireras av hans fascinerande konstnärskap. I utställningen ges även en unik möjlighet att reflektera över Bauers konstverk i relation till andra nordiska konstnärers verk av en magisk besjälad natur. Det kommer att bli en suggestiv upplevelse att besöka vår omfattande utställning, där de nutida konstverken bidrar till att väcka intressanta frågor om synen på naturen då och nu, säger museichef Karin Sidén.

Trollbunden visas i Galleriet och kompletteras med programaktiviteter och en omfattande utställningskatalog. Katalogens artiklar är skrivna av Tomas Björk, Vibeke Waallann Hansen, Margaretha Rossholm Lagerlöf, Vibeke Röstorp, Tora Wall, Jeff Werner och Karin Sidén.

Utställningscuratorer: Musiechef Karin Sidén och intendent Carina Rech

Kommande program i anslutning till utställningen:

Magisk natur, älvor och troll
Onsdag 9/9 kl. 18.00
Museichef Karin Sidén håller ett övergripande föredrag om tematiken i utställningen Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen. En besjälad natur med mystiska skogar och naturväsen som troll och älvor lyfts fram i verk från sekelskiftet 1900 och från idag.

Musik på Udden – John Bauer
Onsdag 16/9 kl. 18.30
Medverkande musiker: Anders Kilström (piano) och Sebastian Stevensson (fagott)
Recitation: Andreas T Olsson
Musik av: Jonas Valfridsson, Charles Koechlin, Leoš Janáeek, Amy Beach, Amanda Maier m.fl.
Texter av: Helge Kjellin, Helena Nyblom, Vilhälm Nordin och Elsa Beskow

John Bauer och hans rika bildvärld
Onsdag 28/10 kl. 18.00
Museets intendent Carina Rech håller ett föredrag om konstnären John Bauer och hans rika och fantasieggande bildvärld. Föredraget belyser konstnärens position i sekelskiftets konstliv i Sverige samt det konstnärliga samarbetet med konstnären och makan Ester Ellqvist.

För barn och unga

Barnens söndag: Trollbunden
Söndagar 27/9–18/10 kl. 13.00-15.00
Följ med på en magisk konstvisning bland älvor, troll, prinsar och prinsessor. Lyssna till sagor och upplev John Bauers sagoillustrationer. I ateljén målar vi egna sagofigurer och magiska landskap. Rek. från 6 år.

Höstlov: Fantasy och naturväsen
Tisdag–torsdag: 27–29/10 kl. 13.00-15.30
Ruskiga troll, skimrande älvor och magiska landskap! Vi skapar egna figurer och fantasyvärldar med inspiration av konsten i Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen. Höstlovsvisning med workshop i ateljén kl. 13.00-15.30. Rek. från 9 år och uppåt.

Audioguide: John Bauers sagovärld
Följ med till sagornas värld bland ruggiga troll, fagra riddare och prinsessor i utställningen Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen. Lyssna till sagor och upplev John Bauers fängslande illustrationer i original. Sagospåret passar alla barn och nyfikna vuxna.

Introduktion till utställningen ges tisdagar och torsdagar kl. 14.

För mer information vänligen kontakta:
Kommunikationschef Cecilia Dalborg, e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se alt mobil: 0709-754-708