Utställningar på Prins Eugens Waldemarsudde 2020

Ladda hem pressbilder

  • Helene Schjerfbeck, Träd i blåst, 1918. Olja och tempera på duk. 87 x 63 cm. Foto: Finlands nationalgalleri / Jenni Nurminen
  • Lena Cronqvist, Modern, 1975. Olja och tempera på duk, 169 x 126 cm. Foto: Per Myrehed, Norrköpings Konstmuseum.
  • John Bauer, Här har du allt som återstår av mina kläder, 1915. Akvarell och gouach på papper 30 x 34 cm. Foto: Bukowskis
  • Karl Dunér, Sven, 2019. Ljudskulptur. Foto: Lasse Forsberg
2019-11-28

Utställningar på Prins Eugens Waldemarsudde 2020

Prins Eugens Waldemarsudde fortsätter sin omfattande utställnings- och programverksamhet under 2020. Vi inleder året med Stilla Skönhet som lyfter fram en estetisk växelverkan mellan konst och design från Japan, Sverige och Finland under 1900-talet. Därefter öppnar en stor utställning med Lena Cronqvists personliga och starka verk. Till hösten blir det vernissage för Trollbunden som presenterar en magisk och besjälad motivvärld med djupa skogar och naturväsen som troll, älvor m.m. i verk både från sekelskiftet 1900 och vår samtid. I oktober öppnar en spännande utställning med verk av konstnären och regissören Karl Dunér samt 2020-års vinnare av Åke Andrén stipendiet.

Stilla skönhet – Nordisk och östasiatisk interaktion
15 februari – 31 maj 2020
Stilla skönhet visar på en estetisk växelverkan mellan den nordiska och östasiatiska konsten under 1900-talet, med fokus på tiden efter andra världskriget. I den meditativa presentationen visas måleri, grafik, keramik och textilkonst sida vid sida av japanska, svenska och finska konstnärer. Verkens estetik är reducerad och dynamisk: geometriska former, förfinade färger och materialkänsla går igen. Bland de representerade konstnärerna finns Helene Schjerfbeck, Einar Jolin, Eddie Figge, Berndt Friberg, Wilhelm Kåge, Gunnar Nylund, Shoji Hamada, Lee Ufan, Kyllikki Salmenhaara, Key Sato, Samiro Yunoki och Ingegerd Råman. Stilla skönhet är producerad i samarbete med  Konstmuseet Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors.

Lena Cronqvist
7 mars – 27 september 2020
Med en karriär som sträcker sig över närmare 60 år har Lena Cronqvist etablerat sig som en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Hon är främst känd för sina målningar, men hennes mångbottnade konstnärskap inkluderar även skulptur, teckningskonst, grafik och textila verk. I Cronqvists konst berörs existentiella teman som kärlek, barndom, moderskap, ensamhet och död och ofta använder hon sig själv som modell. Hennes konstnärliga produktion är starkt personlig men också allmängiltig, inkluderande och universell. I den tematiskt upplagda utställningen ingår verk från 1960-talet fram till idag, i form av måleri, grafik, teckningskonst, skulptur och textila verk. Presentationen inkluderar ett flertal intressanta målningar från senare år som aldrig tidigare visats publikt.

Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen
5 september 2020 – 24 januari 2021
Magisk, besjälad natur med djupa, mystiska skogar och naturväsen som troll, älvor, näcken mm lyfts fram i denna utställning med nordisk konst från sekelskiftet 1900. Konstnärer som den mycket folkkära John Bauer, men också Theodor Kittelsen och Agnes de Frumerie kommer att ingå i dialog med samtidskonst av Maria Friberg, Björn Larsson m fl nu verksamma konstnärer.

Karl Dunér
17 oktober 2020 – 14 februari 2021
I mitten av oktober öppnar en utställning med konstnären och regissören Karl Dunér. Presentationen innehåller mekaniska dockor, skulptur och film. Dockorna styr sig själva och samspelar med varandra som i en slags föreställning. Deras teknik bygger på ett möte mellan den japanska Bunraku-traditionen och samtida elektronik. Varje docka har sin egen andning, sina rörelser och sin egen tid. Och liksom med de andra mekaniska skulpturerna i utställningen, så kan inget skeende upprepas i denna spännande och nydanande utställning.

Åke Andrén stiftelsens Konstnärsstipendiat
Hösten 2020
Traditionsenligt, sedan 2014, delas ett av Sveriges största konstnärsstipendier till en ung lovande konstnär ut på museet. Den vinnande stipendiaten av kommer att ställas ut i Bernadotterummet.

Till vårens utställningar arrangeras intressanta föreläsningar, visningar, konserter samt program för barn och unga.

För mer information vänligen kontakta,
Cecilia Dalborg, kommunikationschef, c.dalborg@waldemarsudde.se, 0709-754 708