Pressrelease: Prins Eugens Waldemarsudde – Ett allkonstverk

Ladda hem pressbilder

 • Prins Eugens Waldemarsudde - Ett allkonstverk. Foto: © Yanan Li
 • Prince Eugen's Waldemarsudde - A Total Artwork. Foto: © Yanan Li
 • Södra slottsfasaden med Carl Milles skulptur Triton i förgrunden och Nike från Samothrake i bakgrunden. Foto: © Yanan Li
 • Salongen i Sällskapsvåningen. Foto: © Yanan Li
 • Salongen i Sällskapsvåningen. Foto © Yanan Li
 • Detaljbild av Salongen i Sällskapsvåningen. Porträtt av prins Eugens mor, drottning Sophia av Anders Zorn (1909). Foto: © Yanan Li
 • Detaljbild från Matsalen i Sällskapsvåningen. Bordspendyl av Étienne Lenoir från 1780-talet. Foto: © Yanan Li
 • Blomsterrummet i Sällskapsvåningen. Foto: © Yanan Li
 • Biblioteket i Sällskapsvåningen. Foto: © Yanan Li
 • Linoljekvarnen från 1784. Foto: © Yanan Li
 • Aguste Rodins skulptur Tänkaren och rundtemplet i bakgrunden. Foto © Yanan Li
 • Prins Eugen, Molnet, 1896, olja på duk. Prins Eugens Waldemarsudde
2019-10-23

Waldemarsudde utkommer med en ny, praktfull bok: Prins Eugens Waldemarsudde – Ett allkonstverk

På Eugen-dagen, den 5 november 2019, utkommer boken Prins Eugens Waldemarsudde – Ett allkonstverk, som är en presentation av den besjälade platsen Waldemarsudde i hela dess färgrika spektrum. Publikationen är den första att ges ut om Waldemarsudde på både svenska och engelska. Med ett bärande bildmaterial skildras platsen Waldemarsudde över tid och under alla årstider, samt den omfattande verksamhet som bedrivs här idag. I fjorton kunskapsrika kapitel beskrivs Waldemarsuddes spännande historia, nutid, filosofi och framtidsutsikter!

Waldemarsudde ligger vackert beläget på den södra delen av Kungliga Djurgården i Stockholm och är idag ett av Sveriges mest uppmärksammade och välbesökta konstmuseer. Det forna hemmet för landskapsmålaren och kulturpersonligheten Prins Eugen (1865 – 1947) skapades under det tidiga 1900-talet i form av ett allkonstverk där natur, park, trädgård, arkitektur och konst samverkar i en helhet.

Boken innehåller nyskrivna texter av Waldemarsuddes museichef Karin Sidén och museets arkivarie och bibliotekarie Anna Meister samt ett rikt och omfattande bildmaterial framtaget av fotografen Yanan Li. Under ett antal år har Yanan Li i bild tolkat det som är utmärkande för Prins Eugens Waldemarsudde. Med konstnärlig blick har han fångat platsens själ under olika årstider, tider på dygnet och i varierande ljus och väder. Prins Eugens Waldemarsudde – Ett Allkonstverk tecknar, i både text och bild, olika facetter av denna unika plats, dess grundare Prins Eugen, av de rika samlingarna, de kulturhistoriska byggnaderna, den vackra parken och trädgården samt av den omfattande verksamhet som bedrivs här idag.

”Vår nya publikation om allkonstverket Prins Eugens Waldemarsudde ger en unik möjlighet för läsaren att i bild och ord uppleva ett av Sveriges mest populära konstmuseer och besöksmål. Waldemarsuddes speciella stämning och karaktär fångas i boken på ett suggestivt och nyskapande sätt av fotografen Yanan Li, som under flera års tid har inspirerats av platsen. Vår förhoppning är att den praktfulla boken ska bidra till en fördjupad kunskap om Waldemarsudde och locka till fler och nya besök på Sveriges vackraste konstmuseum”, säger Karin Sidén, överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.

Boken ges ut i samarbete med förlaget Arvinius + Orfeus och har möjliggjorts tack vare generösa bidrag från H.M Konungen, Föreningen Waldemarsuddes Vänner, Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Barbro Osher Pro Suecia Foundation samt Hasselblad AB.

5 november kl. 18.00
Bokrelease: Prins Eugens Waldemarsudde – Ett allkonstverk

Bokens författare museichef Karin Sidén och museets bibliotekarie och arkivarie Anna Meister håller ett kortare föredrag om allkonstverket Waldemarsudde samt berättar tillsammans med fotografen Yanan Li och förlagschefen Marie Arvinius om tillkomsten av den vackra boken Prins Eugens Waldemarsudde – Ett allkonstverk.

För pressexemplar och mer information vänligen kontakta kommunikationschef Cecilia Dalborg, c.dalborg@waldemarsudde.se alt mobil: 0709-754-708