2018-12-17

Pressvisning:

Grez-sur-Loing – Konst och relationer

Torsdag 14/2 kl. 10.00. Kaffe och smörgås serveras fr.o.m. kl. 9.45.

O.S.A. senast måndag 11/2 till: c.dalborg@waldemarsudde.se

Grez-sur-Loing – Konst och relationer
16 februari ­- 18 augusti 2019

Vårens stora utställning på Waldemarsudde presenterar den mytomspunna konstnärskolonin Grez-sur-Loing utifrån den senaste forskningen. I Grez uppstod på det sena 1800-talet olika relationer och samband mellan de konstnärer av olika nationaliteter som vistades där och de fascinerande verk som de skapade i byn och dess vackra omgivning. Över 100 verk av skandinaviska och anglosaxiska konstnärer som exempelvis Karin och Carl Larsson, Julia Beck, Karl Nordström, Peder Severin Krøyer, Frank O’Meara, William Blair Bruce och Carolina Benedicks visas i presentationen.

Ett stort antal konstnärer, författare och musiker från olika delar av världen möttes i Grez på slutet av 1800-talet. I byn inspirerades de av varandra både konstnärligt och på personliga plan. Socialt fungerade Grez som en plattform för konstnärsgemenskaper, men också för vänskaps- och kärleksrelationer inom och över nationsgränserna. Till de senare hör t.ex. äktenskapen mellan William Blair Bruce och Carolina Benedicks samt mellan Francis Brooks Chadwick och Emma Löwstädt. De nationsöverskridande sambanden till trots, har Grez-kolonin i äldre svensk konsthistorieskrivning, och i utställningssammanhang på hemmaplan, framförallt beskrivits som en inhemsk angelägenhet. I den senare forskningen som lyfts fram i den här utställningen tecknas en helt annan bild av hur konstnärer från olika länder levde och verkade i samförstånd sida vid sida i byn.

Utställningen Grez-sur-Loing – Konst och relationer är den första i sitt slag i Sverige att beskriva den franska byn Grez som en internationell mötesplats för svenska, övriga skandinaviska och anglosaxiska konstnärer. I fokus för presentation är de många intressanta konstverk som tillkom i Grez från och med det sena 1870-talet till början av 1890-talet. Utställningen innehåller över 100 verk i olika material och tekniker med motiv från platsen och dess vackra omgivningar. Bron över floden Loing, byns stenhus och trädgårdar, lokalbefolkningen i arbete och vänporträtt. I presentationen visas även teckningar från festligheter som maskerader och kostymbaler på Hôtel Chevillon och Pension Laurent. Bland de konstnärer som finns representerade kan bl.a. nämnas Karin Bergöö (gift Larsson), Carl Larsson, Julia Beck, Emma Löwstädt-Chadwick, Hugo Birger, Karl Nordström, Carolina Benedicks-Bruce, Christian Krohg, Peder Severin Krøyer, Frank O’Meara, Katherine Mac Causland, Francis Brooks Chadwick och William Blair Bruce.

Grez-sur-Loing – Konst och relationer ingår i Waldemarsuddes fleråriga satsning på att lyfta fram konstnärskolonier som fenomen i 1800-talets europeiska konstliv. Tidigare presentationer på museet har inkluderat konstnärskolonin i Skagen på norra Jylland, konstnärskolonin på Tyresö utanför Stockholm och Worpswede-kolonin utanför Bremen.

”Det är en stor glädje för oss på Waldemarsudde att efter höstens kritikerrosade utställning om Worpswede-kolonin, nu få kasta ljus över den fascinerande internationella konstnärskolonin i den nordfranska byn Grez-sur-Loing. Den omfattande utställningen innehåller verk från det sena 1800-talet av både kända och idag bortglömda konstnärer av olika nationaliteter. De kvinnliga målarnas situation i Grez, de sociala sambanden mellan konstnärerna och lokalbefolkningen samt kolonins författare, däribland Strindberg och Robert Louis Stevenson, lyfts fram i vår rika, forskningsbaserade presentation. Utställningen är unik i sitt slag och den första någonsin i Sverige att belysa Grez-kolonin som en mötesplats för i synnerhet svenska, övriga skandinaviska och anglosaxiska konstnärer, författare och musiker”, säger Karin Sidén, museichef och en av de ansvariga för utställningen.

Utställningen kompletteras av en omfattande katalog med skribenter från England, Irland, USA, Norge och Sverige.

Kommande program i anslutning till utställningen:

Onsdag 20/2 kl. 18.00
Den internationella konstnärskolonin i Grez-sur-Loing
Museichef Karin Sidén berättar om konstnärskolonin i Grez-sur-Loing under dess glansperiod på 1880-talet då bl.a. Julia Beck, Karin Bergöö, P.S. Krøyer, Carl Larsson, John Lavery vistades i byn. Med utgångspunkt i landskapsbilder och kamratporträtt får man stifta bekantskap med kolonins främsta konstnärer.

Torsdag 28/2 kl. 18.00
Heartists – Om konstnärsparet Carolina Benedicks-Bruce och William Blair Bruce
Johanna Pietikäinen föreläser utifrån sin nyskrivna bok Heartists om konstnärsparet Carolina Benedicks-Bruce och William Blair Bruce. Den svenska skulptören Carolina Benedicks-Bruce träffade sin make, den kanadensiske målaren William Blair Bruce i Grez-sur-Loing år 1885. Från år 1889 kom paret att ha byn som sitt hem i flera års tid. De umgicks med konstnärer, musiker och författare och skapade några av sina mest betydande verk under denna period. Verken, både skulpturer och målningar visas i utställningen Grez-sur-Loing – Konst och relarioner på Waldemarsudde.

Onsdag 27/2 kl. 18.30
Musik på Udden
Medverkande musiker: Stefan Bojsten (piano), Bengt Rosengren (oboe), Anders Lagerqvist (violin) samt Sandra Kati Raitinen (cello)
Recitation: Niklas Falk
Musik av Melanie Bonis, Frederick Delius, Rita Strohl, Paul Pierné och Gabriel Fauré
Texter av: August Strindberg och Verner von Heidenstam

Torsdag 28/3 kl. 18.00
Konsten att roa sig
Intendent för samlingarna Carina Rech berättar om konstnärsfester och kostymbaler i München, Paris och Grez-sur-Loing under det sena 1800-talet. Vi följer med nordiska konstnärer, som Carl Larsson och Julia Beck, på festligheter i måleri, teckning, karikatyr och fotografi.

Onsdag 8/5 kl. 18.30
Musik på Udden
Medverkande musiker: Emlyn Stam (viola), Willem Stam (cello), Anders Lagerqvist (violin) samt Hanna Shybayeva (piano)
Recitation: Jonas Malmsjö
Musik av: Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Vincent d’Indy och Ernest Chausson
Texter från konstnärer och författare som vistats i konstnärskolonin Grez-sur-Loing

Söndag 16/6 kl. 09.30-16.30
Konstkurs: Friluftsmåleri med känsla för ljus
Hämta inspiration från friluftsmåleriet i utställningen Grez-sur-Loing – Konst och relstioner och måla ögonblicksbilder och landskap i vår vackra ateljé och park. Vi studerar landskapens atmosfär och ljus samt går igenom komposition och relationen kulör och ljus. Kursledare: Elisabet Hedstrand, Intendent Museipedagogik samt Helena Fogelström, Konstpedagog.

Söndagar 26/5-2/6 kl 13.00-15.00
Familjesöndagar: Friluftsmåleri på Waldemarsudde
Vi samlas i Galleriet för familjevisning av konstutställningen Grez-sur-Loing – Konst och relationer. Därefter får barnen måla i sin egen takt med handledning från våra kunniga konstpedagoger. Medföljande vuxna får prova på friluftsmåleriet i mån av plats. Vid regn målar vi landskap inomhus i stället.

Allmänna visningar av utställningen ges på tisdagar, torsdagar, fredagar och söndagar kl. 14.00

För mer information vänligen kontakta kommunikationschef Cecilia Dalborg tel: 0709-754 708 alt. e-post c.dalborg@waldemarsudde.se