2018-10-17

Paul Fägerskiöld – Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendiat 2018

Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendium inrättades år 2011 med syfte att premiera en ung lovande konstnär med ett stipendium på en halv miljon kronor. Vinnaren får även ställa ut ett antal verk på Prins Eugens Waldemarsudde. Årets vinnare är Paul Fägerskiöld.

Paul Fägerskiöld bor och verkar i Stockholm och New York. Han utbildade sig på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2005-2010 och vid Akademie der bildenden Künste, Wien 2007-2009. Fägerskiöld har haft ett flertal separatutställningar på bl.a. Galleri Nordenhake i Stockholm 2016 och Berlin 2014, på Peter Blum Gallery, New York 2016, Andersens Contemporary, Köpenhamn 2014, PRISM, Los Angeles 2013 m. fl gallerier. Han har erhållit stipendier som Maria Bonnier Dahlins stipendium 2010 och Fredrik Roos stipendium 2013. I samband med det sistnämnda stipendiet hade Fägerskiöld en egen separatutställning på Moderna Museet i Malmö. Han har även deltagit i många samlingsutställningar utomlands och i Sverige, såsom på Bonniers konsthall 2010, 2016, Artipelag, Värmdö 2015, Wanås skulpturpark, Wanås 2010 och Sven-Harrys konstmuseum 2016 i utställningen Swedish Art Now!. Fägerskiöld finns representerad på ett flertal gallerier och museer i Sverige och utomlands.

Juryns motivering:

”Paul Fägerskiöld (f. 1982) är med sin analyserande hållning till måleriet en av vår tids verkligt intressanta konstnärer. Han reducerar ofta medlen i sitt måleri för att maximera olika uttryck. Fägerskiölds egensinniga konst framstår som stram, exakt och kraftfull, men också som undanglidande och öppet lekfull. Ett förmedlat allvar kombineras i hans verk med en avspänd hållning till måleriet som tradition. Hans intresseväckande målningar uttrycker även en poetisk precision och undersöker gränsen mellan tecken och färg. Med noggrant avvägda valörer i målningar i olika storlekar, arbetar han med ett formspråk som framstår som både avklarnat och meditativt.”

Årets jury har bestått av: konstnären Karin Mamma Andersson, museichef David Neuman Magasin III Stockholm Konsthall och museichef Karin Sidén, Prins Eugens Waldemarsudde.