2018-10-06

Målaren som fotograf

6 oktober 2018 – 17 februari 2019

Många konstnärer fotograferade runt sekelskiftet 1900. Fotografierna hade olika syften, vissa användes i det konstnärliga arbetet, andra var rent privata. I utställningen Målaren som fotograf visas över 100 fotografier av kända konstnärer som prins Eugen, Anders Zorn, August Strindberg, Oscar Björck, Georg Pauli och Carl Wilhelmson, men också idag mer bortglömda målare som Severin Nilson, Wilhelm von Gegerfelt, Wilhelmina Lagerholm, Emma Schenson och Gottfrid Kallstenius.

När det gäller skapandeprocesser och konstnärliga praktiker så kom fotografiet under 1800-talet att möjliggöra för konstnärer att frysa visuella ögonblicksbilder. Dessa bilder kunde fungera som stöd för minnet i ett fortsatt konstnärligt arbete eller användas mer konkret som förlagor till verk inom måleri, skulptur och grafik.

Utställningen Målaren som fotograf lyfter fram fotograferandets betydelse för ett antal svenska målare och deras konstnärskap kring sekelskiftet 1900. Bilder från Stockholm och från andra platser i Sverige och Sydeuropa, varvas med fotografier av landsbygden och dess befolkning som sätts i kontrast mot det borgerliga sommarlivet i skärgården. Vissa fotografier, prins Eugens och Anders Zorns, exempelvis, har under senare år belysts i mer eller mindre omfattande utställningar, men flertalet av de bilder som ställs ut har aldrig visats publikt förut.

De målare som valts ut i sammanhanget är förutom prins Eugen och Anders Zorn, Oscar Björck, Wilhelmi­na Lagerholm, Severin Nilsson, Wilhelm von Gegerfelt, Georg Pauli, Emma Schenson, August Strindberg, Gottfrid Kallstenius och Carl Wilhelmson. Ett omfattande arbete har föregått vår utställning både när det gäller val av konst­närer, och av deras fotografier.

Urvalet av konstnärer och deras fotografier har i stor utsträckning utgått från tillgänglighet och vad som varit möjligt att låna in. Andra urvalskriterier har varit fotograferandets omfattning och betydelse för de konstnärer som representeras i utställningen, men också konstnärliga kvalitéer, estetiskt och tekniskt sett, samt fotografiernas samband med måleri. Vissa av de utställda fotografierna är förlagor till specifika målningar eller till detaljer i målade verk.

”Tanken att göra en utställning runt målares fotografier väcktes för drygt tio år sedan när jag som arkivarie i samarbete med Lars Engelhardt, museitekniker och fotograf på Waldemarsudde, genomförde ett bevarande projekt i vilket de runt 1 000 fotografierna av prins Eugen som finns på Waldemarsudde digitaliserades. Digitaliseringen gjorde att vi fick upp ögonen för dessa fotografier som föremål med ett värde i sig, vilket ledde till att vi också började söka efter andra konstnärer som använde sig av kameran i olika syften runt sekelskiftet 1900”, säger utställningskommissarie och arkivarie Anna Meister.

Utställningen innefattar över 100 fotografier, såväl poetiska bilder som humoristiska skildringar, och rymmer också ett urval av prins Eugens privata bilder av kungafamiljen. Det som är gemensamt för fotografierna i presentationen är att man kan se att det är en konstnär som har hållit i kameran och ett konstnärsöga som valt motiven och komponerat bilderna.

De utställda fotografierna är digitala bläckstråleutskrifter av originalbilder i form av negativ eller papperskopior.

Utställningen kompletteras av en omfattande katalog med artiklar av Niclas Östlind fil.dr. i fotografi, Leif Wigh fotografihistoriker, Eva Dahlman fotografihistoriker, Eva-Lena Bengtsson intendent, Johan Cederlund fil.dr. i konstvetenskap, Douglas Feuk kritiker och utställningsarrangör, Anna Meister arkivarie och bibliotekarie och museichef Karin Sidén samt program och visningar.

Program i anslutning till utställningen:

Torsdag 11/10 kl. 18.00
Målaren som fotograf
Med utgångspunkt i fotografierna i utställningen Målaren som fotograf, berättar arkivarie Anna Meister om några av dessa och om vad och varför de elva utvalda konstnärerna fotograferade. I fotografierna, som är tagna mellan 1860- och 1910-talen, avbildas bland annat poetiska vyer av Stockholm, resor i Medelhavsländerna och svensk landsbygd.

Tisdag–fredag 30/10–2/11 kl. 13.00-16.00
Höstlov: Workshops i foto
På höstlovet utforskar vi fotografi! Vi hämtar inspiration från höstens fotoutställningar och Waldemarsuddes vackra omgivningar. Rek. från 9 år.

Torsdag 22/11 kl. 18.00
Fotokonstens framväxt
Fil.dr. Niclas Östlind berättar om fotografins historia från 1800-talet fram till idag ur ett svenskt och internationellt perspektiv med utgångspunkt i de två pågående utställningarna Målaren som fotograf och Helene Schmitz – Thinking like a Mountain.

 

För mer information vänligen kontakta kommunikationschef Cecilia Dalborg, e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se alt mobil: 0709-754 708.