2018-10-06

Helene Schmitz – Thinking like a Mountain

6 oktober 2018 – 17 februari 2019

Helene Schmitz är idag en av Sveriges mest uppmärksammade fotografer. Hennes verk väcker stort intresse, både nationellt och internationellt. Med sina imponerande och uttrycksfulla fotografier har hon på senare år aktivt och målmedvetet ägnat sig åt utforskandet av människans komplicerade förhållande till naturens krafter, tid och förgänglighet. I utställningen Thinking Like a Mountain presenteras en serie nya verk där Schmitz motiv är utvinning av naturresurser i Sverige och på Island. I fotografierna förenas det vackra med det hotfulla och skrämmande.

Som fotograf arbetar Helene Schmitz analogt i stora format med effektfulla kompositioner och teknisk skärpa, som möjliggör för betraktaren att utforska både övergripande strukturer och enskilda detaljer. Precisionen och exaktheten, förenas i hennes verk med måleriska värden och stämningsbärande uttryck i form av skiftande ljus, moln, skyar, atmosfärer och temperaturer. Utforskandet av det sublima utgör en viktig del av hennes konstnärskap. Det vackra och igenkännbara förenas med det oväntade, hotfulla och skrämmande.

Thinking Like a Mountain kan betraktas som en fördjupning och vidareutveckling av tematiken i ett antal av Schmitz tidigare projekt, däribland The Forest och Linnaeus Project. I dessa sammanhang har hon analyserat människans kolonialisering av naturen genom systematik, natursyn och naturresursutvinning samt följderna av det för landskap, flora, fauna och människor. Ämnet är angeläget och har en särskild aktualitet med sommarens många skogsbränder och klimat-förändringar i åtanke.

I Thinking Like a Mountain har Helene Schmitz utforskat fyra former av naturresursutvinning, skogen, berggrunden, floden och den heta källan. Helene har varit i mellersta och norra delen av Sverige där hon fotograferat skogsbruk och gruvdrift. På Island har hon utforskat ett dammbygge och ett värmekraftverk för utvinning av geotermisk energi. Arbetet påbörjades hösten 2014 med den tidigare omnämnda fotografiska serien The Forest, och visas för första gången samlat på Waldemarsudde. Om projektet Thinking Like a Mountain i sin helhet uttrycker sig Schmitz så här:

”I det här arbetet har jag velat gestalta vår tids våldsamma omvandling av naturen i norra Europa. Min upplevelse är att under min livstid har föreställningen om den vilda, och av människan orörda naturen, brutit samman. Mina fotografier kan ses som meditationer över människans relation till naturens resurser ­– en global, högindustriell och automatiserad omvandling av landskap. Något som pågått i stora delar av världen under de senaste trehundra åren i en allt snabbare takt”.

Titeln Thinking Like a Mountain refererar till den inflytelserika amerikanska naturfilosofen Aldo Leopold (1887-1948). En av hans tankar var att när människan extraherar ett enda element i naturen så får det enorma konsekvenser för hela det ekologiska systemet.

Thinking Like a Mountain kommer efter utställningsperioden på Waldemarsudde att visas på Fotografisk Center i Köpenhamn. På Waldemarsudde kompletteras utställningen med en rikt illustrerad katalog med texter av Helena Granström, Olivia Berkowicz, Cecilia Sjöholm, Hanna Horsberg Hansen och Andri Snær Magnason samt en filmad intervju med Helene Schmitz, ett konstnärssamtal, en paneldiskussion, en konsert och program för barn och unga.

Program i anslutning till utställningen:

Torsdag 25/10 kl. 18.00
Konstnärssamtal med Helene Schmitz
Möt fotografen Helene Schmitz i ett samtal med museichef Karin Sidén om hennes konstnärskap. Helene berättar om bakgrunden till utställningen Thinking like a Mountain. Det blir en diskussion om utvinning, resurser och bilden av landskapet. Den konstnärliga process som ligger till grund för utställningen och Helenes arbete med analogt storformatsfotografi kommer också belysas.

Tisdag–fredag 30/10–2/11 kl. 13.00-16.00
Höstlov: Workshops i foto
På höstlovet utforskar vi fotografi! Vi hämtar inspiration från höstens fotoutställningar och Waldemarsuddes vackra omgivningar. Rek. från 9 år.

Onsdag 7/11 kl. 18.30
Musik på Udden – Helene Schmitz ”Thinking like a Mountain”
Medverkande musiker: Gothenburg Combo/David Hansson (gitarr) och Thomas Hansy (gitarr)
Recitation: Elin Klinga
Musik av: Gothenburg Combo
Texter av: Aldo Leopold, Linda Vilhjálmsdóttir, Ingibjörg Haraldsdottir och Gerður Kristný,

Torsdag 22/11 kl. 18.00
Fotokonstens framväxt
Fil.dr. Niclas Östlind berättar om fotografins historia från 1800-talet fram till idag ur ett svenskt och internationellt perspektiv med utgångspunkt i de två pågående utställningarna Målaren som fotograf och Helene Schmitz – Thinking like a Mountain.

Onsdag 28/11 kl. 18.00
Landskap i förvandling
Helene Schmitz är en av Sveriges mest framgångsrika konstfotografer. Hennes verk i Thinking like a Mountain kan ses som meditationer över människans relation till naturen – en global, högindustriell och automatiserad omvandling av landskap. I samband med utställningen Thinking like a Mountain arrangeras ett samtal som lyfter förhållandet mellan människa, natur och utvinning. Medverkande: Helene Schmitz, konstnär, Helena Granström, författare, Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på ÅF. Museichef Karin Sidén medverkar som moderator.

För mer information vänligen kontakta kommunikationschef Cecilia Dalborg, e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se alt mobil: 0709-754 708.