2018-06-20

Pressvisning:

Paula Modersohn-Becker och konstnärskolonin i Worpswede

Torsdag 13/9 kl. 10.00. Kaffe och smörgås serveras fr.o.m. kl. 9.45.

O.S.A. senast måndag 10/9 till: c.dalborg@waldemarsudde.se

Paula Modersohn-Becker och konstnärskolonin i Worpswede

15 september 2018 – 27 januari 2019

För första gången någonsin i Sverige görs en mer omfattande presentation av den år 1889 grundade konstnärskolonin i byn Worpswede strax utanför Bremen. Worpswedekolonin, som är Tysklands mest kända konstnärskoloni, kom att bli hemvist för ett antal framstående tyska konstnärer och författare åren kring 1900. Utställningen omfattar ca 70 verk och ger en unik möjlighet att upptäcka en i Sverige nästan helt okänd men mycket fascinerande bildvärld. I utställningen ingår verk av den internationellt firade målaren Paula Modersohn-Becker men också av bl.a. Otto Modersohn, Heinrich Vogeler och Ottilie Reylaender.

Prins Eugens Waldemarsudde har på senare år uppmärksammat betydelsen av konstnärskolonier i det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets europeiska konstliv. Våra undersökningar av konstnärskolonier som fenomen kompletteras nu av denna omfattande och egenproducerade utställning om konstnärskolonin i den tyska byn Worpswede. Utställningen är den första i Sverige att fokusera på det uttrycksfulla måleri i form av besjälade landskap, inkännande skildringar av den fattiga nordtyska bondebefolkningen, porträtt och suggestiva motiv från saga och myt som utfördes av konstnärerna i Worpswede omkring sekelskiftet 1900.

Med utställningen, som innehåller ca 60 målningar och ett antal teckningar och grafiska blad, får museets besökare en möjlighet att stifta bekantskap med en i Sverige nästan helt okänd men mycket spännande bildvärld. Paula Modersohn-Becker är i vår tid den mest uppmärksammade och namnkunniga bland Worpswedemålarna, och också den konstnär som är rikligast representerad i utställningen med 17 inlånade verk. Särskilt fokus ligger på hennes verksamma tid i Worpswede. Andra konstnärer som visas är Otto Modersohn, Heinrich Vogeler, Ottilie Reylaender, Hans am Ende, Fritz Overbeck, Hermine Overbeck- Rohte, Fritz Mackensen och Marie Bock. Den kända poeten Rainer Maria Rilke, som viss tid ingick i konstnärskolonin i Worpswede, lyfts också fram i utställningen och dess katalog. Verken i vår utställning är inlånade från ett stort antal museer, samlingar och privatpersoner i Tyskland. Worpsweder Museumsverbund har varit en viktig samarbetspart i det omfattande utställningsarbetet.

”Som museichef och curator för utställningen blev jag vid ett besök i Worpswede mycket fascinerad av platsens stämning, det omgivande flacka landskapets skira björkalléer, de stilla flytande vattendragen och av de vackra verk som tillkom i Worpswede åren kring sekelskiftet 1900. Det är med stor glädje och stolthet som Waldemarsudde nu i höst låter alla museibesökare få ta del av Worpswedemålarnas stämningsfulla landskapsmotiv, psykologiskt inträngande människoskildringar och mångbottnade symbolrika sagomotiv i ett 70-tal verk som frikostigt lånats ut från ett stort antal konstmuseer och samlingar i bland annat Worpswede, Fischerhude, Bremen och andra platser i Tyskland”, säger museichef Karin Sidén.

Utställningen kompletteras av en rikt illustrerad katalog med artiklar av tyska, franska och svenska experter. I samband med utställningens öppnande publicerar Norstedts förlag i svensk översättning den franska författaren Marie Darrieussecqs uppmärksammade roman Härligt är att leva här om Paula Modersohn-Beckers korta liv och intressanta konstnärskap. Marie Darrieussecq medverkar även med en artikel i museets utställningskatalog. Utställningen kompletteras även av ett bildspel, en konsert, av föredrag (bl.a. av Marie Darrieussecq) och program för barn och unga.

 

Program i samband med utställningen:

Onsdag 19/9 kl. 18.00
Paula Modersohn-Becker och Worpswedekolonin
Museichef Karin Sidén inleder kvällen med att berätta om den fascinerande konstnärskolonin i Worpswede, i norra Tyskland, där många konstnärer och författare samlades kring sekelskiftet 1900. Därefter presenterar den franska författaren Marie Darrieussecq sin nyutgivna bok Härligt är att leva här, som är en gripande skildring av konstnären Paula Modersohn-Becker. Programmet arrangeras i samarbete med Norstedts förlag och Franska Institutet. Marie Darrieussecqs presentation hålls på engelska.

Söndagar 30/9 – 14/10 kl. 13.00-15.00
Familjesöndagar: Landskapets magi
Gå på konstvisning och upplev stämningsfulla och sagolika landskap i utställningen om konstnärskolonin i Worpswede. Vi filosoferar och funderar över de gåtfulla motiven. I ateljén målar vi magiska landskap. Rek. från 5 år.

Onsdag 3/10 kl. 18.30
Musik på Udden – Paula Modersohn-Becker och konstnärskolonin i Worpswede
Medverkande musiker: Fredrik Malmberg och Vokalharmonin, Chris Parkes (horn), Mats Widlund (piano) och Anders Lagerqvist (violin)
Recitation: Marika Lagercrantz
Musik av: Paul Hindemith, Johannes Brahms, Charles Koechlin, Johanna Senfter och Jonas Valfridsson
Texter av: Marie Darrieussecq, Paula Modersohn-Becker och Rainer Maria Rilke

Onsdag 17/10 kl. 18.00
Kända och okända konstnärskolonier i norra Europa
På det sena 1800-talet bildades ett flertal konstnärskolonier i norra Europa, däribland i Skagen på norra Jylland, Worpswede utanför Bremen, vid sjön Racken i Värmland och i Tyresö utanför Stockholm. Hör museichef Karin Sidén berätta om ett antal av dessa spännande konstnärskolonier, om varför de grundades och hur de kom att påverka konstlivet.

För mer information vänligen kontakta kommunikationschef Cecilia Dalborg tel: 0709-754 708 alt. e-post c.dalborg@waldemarsudde.se