2017-09-27

 

Annika Ekdahl – Vävda bildvärldar

14 oktober 2017 – 11 februari 2018

I storslagna verk ger Annika Ekdahl (f. 1955), en av Nordens främsta textilkonstnärer, nytt liv åt en historisk textil genre. Ekdahls tekniskt avancerade bildvävar utförs i en senmedeltida gobelängteknik, men avbildar konstnärens iakttagelser av vår samtid i spännande personliga berättelser. I hennes färgstarka och detaljrika verk står människan oftast i centrum, men även djur och växtlandskap avbildas.

Annika Ekdahls mångbottnade, måleriska och sinnligt vackra berättande bildvävar framstår som visuella poetiska utsagor. Referenser till gobelängkonstens historia, och till den äldre bildkonstens symbolrika berättartradition, förenas i hennes verk med det djupt personligt upplevda, med en samtids mångfald och vardagens poesi.

Hennes verk har alla en lång tillkomstprocess beroende på den avancerade tekniken, vilket innebär att produktionen numerärt sätt inte är stor. Många av hennes textila verk ingår i offentliga samlingar och miljöer runt om i Sverige och i övriga Norden. Denna utställning kommer att bli den första retrospektiven över Ekdahls prisbelönta och internationellt uppmärksammade konstnärskap och ett unikt tillfälle att uppleva flertalet av hennes imponerande verk samlade. Utställningen innefatta bildvävar från 1990-talet fram till idag.

Den textila konsten har mångtusenåriga traditioner. Upplevelsen av att tillhöra den konstnärliga genre som bildväven utgör, och att vara en del av denna konstforms kontinuitet, är viktig för Annika Ekdahl. Med vetgirighet och en undersökande hållning har hon närmat sig bildvävar från olika tider och delar av världen. Av särskilt intresse har den västerländska gobelängkonsten från 1400-1600-talen varit. Hon har studerat deras berättelser, innebörder, kontexter, förhållanden till det rumsliga men också olika material och vävtekniker.

Annika Ekdahl, född i Stockholm 1955, hade redan i barndomen ett stort konstintresse som på 1970-talet ledde vidare till ett närmande till den textila konsten. Därefter följde universitetsstudier i bland annat religionshistoria och en lärotid på linjen för textil konst vid Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet mellan åren 1989-1994. Efter det har Ekdahl innehaft professorstjänster, hon har tilldelats många utmärkelser och priser nationellt och internationellt, däribland Prins Eugen-medaljen 2013 och The Nordic Award in Textiles samma år, samt visat ett flertal utställningar i Sverige, på andra håll i Europa och i Australien. Hösten 2017 publicerar Annika Ekdahls sin bok Gobelängresan – att följa hjortar, som ett resultat av sin mångåriga gästprofessur i slöjd och konsthantverk vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

Prins Eugens Waldemarsudde har sedan länge en stark position på den textila konstens område, med en mängd uppskattade textilkonstutställningar genom åren som nu följs upp med Annika Ekdahls separatutställning.

”Annika Ekdahls vackra bildvävar fascinerar. Den tekniska briljansen i utförandet och de poetiskt visionära motiven leder associationen till gobelängkonstens månghundraåriga historia. På samma gång framstår hennes verk som uttryck för en djupt personlig, nutida och unik bildvärld. Det är en mycket stor glädje att få visa Annika Ekdahls särpräglade bildvävar samlade i den största utställningen någonsin med hennes verk.” säger museichef Karin Sidén.

Utställningen kompletteras av en film med Annika Ekdahl, konstnärssamtal, föredrag, konserter och en rikt illustrerade katalog med texter av professor Kerstin Wickman, poeten Tuija Nieminen Kristofersson och f.d. konsthallschefen Thomas Kjellgren.

För mer information vänligen kontakta kommunikationschef Cecilia Dalborg, tel. 0709-754 708 alt e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se