2017-09-20

Éva Mag – Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendiat 2017

27 september – 29 oktober 2017

Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendium inrättades år 2011 med syfte att premiera en ung lovande konstnär med ett stipendium på en halv miljon kronor. Vinnaren får även ställa ut ett antal verk på Prins Eugens Waldemarsudde. Årets vinnare är Éva Mag.

Juryns motivering:

Éva Mag, född 1979 i Csikszereda i Rumänien, bor och arbetar i Stockholm. Hon är verksam som skulptör och videokonstnär. Hennes visuellt uttrycksfulla verk fokuserar bland annat på tillvarons fragmentarisering, latenta övergrepp, på kroppslighet, fysisk materialitet, livets skörhet och på människans förhållande till samhällets sociala och politiska strukturer. En visshet om livets skörhet ges uttryck i Mags gestalter i lera, men även i flera av hennes kroppsliga, textila verk. En förening av skörhet och underliggande hot förenas i de starkt uttrycksfulla, skulpturala verken.

Konstnären har ett särskilt intresse för material ur olika perspektiv och har framförallt arbetat med textil och lera. Hennes konst är fysisk, materiell, gripande och ibland humoristisk. Utgångspunkter för konstnärskapet är både intresset för material, och för platserna och rummen där hon ställer ut.

Juryn 2017 bestod av Ebba Matz (konstnär), Pontus Hammarén (chef för Borås Konstmuseum) och Karin Sidén (museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde).