2017-05-22

 

Anja Notini – Rum med gravitation

10 juni – 24 september 2017

Under sommaren presenterar Prins Eugens Waldemarsudde ett omfattande urval verk av konstnären, fotografen och författaren Anja Notini (född 1940). Från hennes ateljé i Solvik i Saltsjö-Boo följer hon årstidernas växlingar och skapar stora målningar, tunga reliefer och kraftfulla skulpturer. Notini hämtar inspiration från naturen och de många nyanserna i trädgårdens vegetation återspeglas bl.a. i hennes imponerande keramiska verk. I den kommande utställningen visas måleri, keramik och skulptur sida vid sida i vackert samspel.

I det som en gång var prins Eugens ateljé med intilliggande vind presenteras den kommande utställningen med verk av Anja Notini. Ett urval målningar från de senaste tjugo åren, placeras intill ett flertal av hennes keramiska objekt och skulpturer i järn och trä. Mjuk sensualism i färg och form kommer att förenas med uttryck av styrka, det senare förmedlat av ett antal kraftfulla skulpturala objekt med kättingar av järn.

Notini började på 1990-talet sin konstnärliga bana med att skapa keramiska verk med en formsäker hantverksskicklighet och en fin känsla för materialens taktila och visuella uttrycksmöjligheter. Arbetet med den skulpturala formen ledde vidare till objekt i brons och betong. Ett utforskande av materialens förutsättningar och möjligheter, kom senare även att utmärka hennes verksamhet på måleriets område. I snart tjugo års tid har måleriet varit hennes främsta uttrycksmedel. Liksom när det gäller keramiken, arbetar hon i sitt måleri med återkommande teman, former och motiv. Det finns i detta seriella förhållningssätt, och i det påtagliga intresset för olika material och hantverksprocesser, en märkbar samklang mellan hennes keramik och målningar. De senare har framförallt utförts som serier av koloristiska, korresponderande färgfält eller som rytmiskt utplacerade klot i färg och form.

För Anja Notini är upplevelser av poesi och litteratur, liksom naturen, av stor vikt för skapandeprocessen. En litterär följeslagare genom livet har särskilt varit Harry Martinson utopiska versepos Aniara från 1956, vars olika strofer varit en återkommande källa till konstnärlig inspiration. Flera av målningarna, som visas i den kommande utställningen, får strofer ur Aniara placerade intill verken.

”Ibland låter jag mig bara sjunka ner i de underbara sångerna och letar fram målningar som jag tycker hör ihop med texterna. Andra gånger får de färdiga målningarna leda mig till sångtexterna.”, säger konstnären Anja Notini.

I sitt liv har Anja Notini aktivt valt att följa sin inre röst när det gäller mångfalden av kreativa arbeten. För vissa personer är Anja Notini framförallt känd som författare och fotograf till uppmärksammade böcker som bland annat Dräktfolket 1980, Krukmakare – möte med tradition 1985, Made in Sweden – konst, hantverk, form 1987 och Konstnärens rum från 1995. För andra är hon mer ihågkommen som redaktör för månadsmagasinet Femina åren 1964-1980 och som fotograf. På Prins Eugens Waldemarsudde presenteras Anja Notini som keramikern, skulptören och målaren med ett tjugotal separatutställningar bakom sig.

Till utställningen publiceras en rikt illustrerad katalog med texter av Karin Sidén, Olle Granath och konstnären själv. Museet visar under utställningsperioden även en film om Anja Notini producerad av Daniel Hager, samt arrangerar ett konstnärssamtal med Anja Notini som även inkluderar medverkan av Harry Martinson-sällskapet.

För mer information vänligen kontakta: Cecilia Dalborg, informationschef, tel. 0709-754 708 alt. e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se