2017-02-23

 

En sagolik skola – Folkskolan 175 år

Unik utställning visar skolans dolda konstskatt

I år fyller den svenska folkskolan 175 år. Det firar Lärarstiftelsen med den turnerande utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år som invigs på Prins Eugen Waldemarsudde den 11 mars och sedan visas på sju platser runt om i landet. Utställningen är en lekfull exposé över skolans och läraryrkets utveckling och roll i det svenska samhället från 1800-talet till idag. På Prins Eugen Waldemarsudde kompletteras utställningen med originalverk av några av våra mest folkkära konstnärer.

Med siktet inställt mot framtiden och skolans utmaningar firar utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år folkskolan som ett av Sveriges viktigaste demokratiprojekt genom tiderna. Utställningen gör nedslag i skolans, lärarnas och skolbarnens situation genom åren och visar verk ifrån Barnbiblioteket Saga – en av Sveriges största lässatsningar någonsin som lanserades vid förra sekelskiftet. Framstående författare och konstnärer blev på uppdrag av lärarna ombedda att engagera sig i folkskolan genom att bidra med utbildningsmaterial för att förbättra pedagogiken och därmed öka bildningen. Barnbiblioteket Saga är både en berättar- och konstskatt som de flesta kommer att känna igen från sin egen skoltid.

”Med barnen, pedagogiken och konsten i fokus vill vi visa hur många av våra etablerade konstnärer har bidragit till skolan genom bilder och illustrationer,” säger Eva-Lis Sirén, ordförande på Lärarstiftelsen.

Prins Eugens Waldemarsudde kompletterar En sagolik skola – Folkskolan 175 år med två utställningar. Här visas bland annat originalillustrationer från Barnbiblioteket Saga av Jenny Nyström, Elsa Beskow, Carl Larsson, Ottilia Adelborg och Einar Nerman, som hör till några av de framstående konstnärer som fick i uppdrag att illustrera sagor och litterära klassiker till lässatsningen. På Waldemarsudde kommer besökarna också få ta del av Prins Eugens betydande skolutsmyckningar.

”Det är en stor glädje för oss som konstmuseum att lyfta fram konstens viktiga roll för skolan och barns lärande historiskt sett, och att få möjlighet att bidra med att stärka konstens, bildens och bildämnets betydelse för skolan, barns lärande och kreativitet i vår egen tid,” säger Karin Sidén, museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.

I samband med En sagolik skola – Folkskolan 175 år arrangeras också en fortbildningsdag för bildlärare, temakvällar, föreläsningar, dramatiseringar och debatter med Sveriges mest tongivande debattörer om bilden och konstens roll i dagens och morgondagens skola. 

Mer information
Vänligen kontakta Cecilia Dalborg, Informationschef, mobil: 0709-754-708, e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se

Logga En sagolik skola

Om En sagolik skola – Folkskolan 175 år

En sagolik skola – Folkskolan 175 år arrangeras av Lärarstiftelsen i samarbete med Sveriges Museer, Lärarförbundet, Svenska Barnboksinstitutet och Sveriges Hembygdsförbund. Utställningen visas på Prins Eugen Waldemarsudde fram till den 21 maj och kommer sedan att ställas ut på ytterligare sju regionala muséer runt om i landet under mer än två års tid. För att göra utställningen tillgänglig för alla finns den även att se på webbsidan www.ensagolikskola.se.

Om Lärarstiftelsen

Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings tillgångar. Lärarstiftelsens uppgift är att förvalta tillgångarna, vårda konst, inventarier, arkiv och bibliotek och genom stipendier, bokprojekt, utställningar m.m. stödja aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling och lärarnas deltagande i det offentliga samtalet om skolan. Ledstjärnan är att främja lärares deltagande i sin egen yrkesutveckling, vilket är en viktig del i yrkets professionalisering och för makten över yrket. Dessutom ska stiftelsen öka kunskapen om läraryrkets historiska utveckling samt om skolans historia.