2016-12-20

Joan Miró – Vardagslivets poesi

11 februari – 10 juni 2017

Den 11 februari öppnar vårens stora utställning med verk av den spanske surrealisten Joan Miró (1893-1983), en av 1900-talets mest uppmärksammade konstnärer. I den omfattande presentationen visas poetiskt visionära målningar, skulpturer, teckningar, textila verk, grafiska blad och affischer som valts med särskilt fokus på den konstnärliga arbetsprocessen och konstnärens sociala engagemang.

Möjligheten att få arrangera en omfattande utställning med verk av Joan Miró uppfyller en sedan länge närd dröm för museichef Karin Sidén. Mirós personliga bildspråk, fritt från estetiska konventioner och fyllt av visuell poesi, har inte bara kopplingar till flera av modernismens mest intressanta, radikala konstströmningar. Med en bildvärld i olika material och medier som rymmer återkommande motiv som stjärnor, fåglar och kvinnor har Miró skapat en fantasieggande och på samma gång tidlös bildvärld.

Om den senaste stora Miró-utställningen i Sverige var en retrospektiv på Moderna Museet för snart tjugo år sedan, med särskilt fokus på konstnärens verk från 1920-, 30- och 40-talen, så lyfter denna utställning i synnerhet fram Mirós sena produktion från och med 1960-talet fram till konstnärens död 1983. Utställningens koncept skänker betraktaren en unik möjlighet att komma både personen Miró och hans konstnärliga arbetsprocess närmare.

Utställningens tematik är tvådelad, varav en handlar om den stora betydelse som vardagliga objekt hade för Mirós skapande, i synnerhet för hans skulpturkonst men även inom måleri, tecknings- och textilkonst. En servett, en hopknycklad Kodak film ask, en Ajax flaska, en sten och en pumpa är bara några av alla de objekt som Miró visuellt lät sig inspireras av, och som han ansåg innehöll en alldeles särskild inneboende poesi. I hans konstnärliga arbete sammanställdes och transformerades dessa objekt till visuell poesi, och till nya sammanhang och innebörder.

Mirós sociala engagemang och hans arbete för frihet och mot förtryck, gestaltad i hans affischkonst, utgör den andra tematiska inriktningen i utställningen. Mirós starka förankring i sin hemtrakt Katalonien, i dess natur, kultur och identitet, är väl omskriven liksom hans engagemang mot totalitärt förtryck och Francoregimens diktatur. Genom affischkonsten och grafiken lyckades Miró nå en stor och bred publik, vilket var något han önskade. Affischerna som presenteras i utställningen har lånats in från den enda kompletta samling av sitt slag i världen, Nils Trydings samling av affischer och grafiska blad, som han donerat till Kristianstads kommun.

– ”Det är en stor glädje för Prins Eugens Waldemarsudde att få visa en inspirerande utställning med verk av den världskände konstnären Joan Miró. Mirós sociala engagemang, bland annat för frihet och mot förtryck, visar på konstnärskapets starka aktualitet i vår egen tid. Hans djupt personliga bildspråk har en stark igenkänningsgrad som influerat inte bara senare tiders konstnärer, författare och musiker utan även grafiska formgivare och designers inom både konsthantverk och mode.”, säger Karin Sidén, överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.

Utställningen har tillkommit i samarbete med Fundació Joan Miró i Barcelona och Kristianstads konsthall.

Utställningen kompletteras med en rikt illustrerad katalog med artiklar av spanska och svenska experter, av föredrag, konserter, visningar samt pedagogiska program för barn och unga.

För mer information vänligen kontakta: Cecilia Dalborg, informationschef, tel. 0709-754 708 alt. e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se

Läs mer om Fundació Joan Miró i Barcelona på länken: Fundació Joan Miró i Barcelona  

Läs mer om Kristianstad konsthall på länken: Kristianstad konsthall