2016-09-20

 

Cecilia Edefalk – Maskros/Dandelion

15 oktober 2016 -12 februari 2017

Inom kort öppnar en omfattande retrospektiv utställning med Cecilia Edefalk, en av Sveriges mest betydande konstnärer. I utställningen visas verk från sent 1970-tal fram till idag. Edefalks arbeten ställer frågor om tid, minne, det andliga, förgänglighet och återfödelse. Den senaste retrospektiva utställningen med Cecilia Edefalk visades på Moderna Museet 1999, sedan dess har hon ställt ut på museer och gallerier utomlands och i Sverige. I den kommande utställningen presenteras måleri, skulptur och fotografi, varav en del är helt nya och aldrig tidigare visade verk.

Ordet maskros/dandelion har fått ge namn åt denna utställning som visas på hela mellanvåningen samt i Ateljén och på Södra vinden i Slottet på Waldemarsudde. Verken presenteras i ett flertal rum som vart och ett har sin särskilda stämning, men också sin mening både för konstnärskapet i sig och för platsen. Tankar kring det andliga, tid, förgänglighet och återfödelse är övergripande utgångspunkter för Edefalks konstnärskap och för denna utställnings innehåll, urval och presentation. De tidigaste verken i utställningen utgörs av Edefalks blomsterakvareller från sent 1970–tal, medan några av de senaste målningarna är porträtt av maskrosbollar, svart/vita fotografier av maskrosor samt bronsskulpturer med hittade pinnar som utgångspunkt.

De känsligt utförda blomsterakvarellerna utgör en naturlig koppling till platsen för utställningen och till museets, efter prins Eugen, förvaltade kulturarv på växt–, park– och trädgårdsområdet. Ett intresse för naturen har följt Edefalk alltsedan det sena 1970–talet och har på senare år kommit till uttryck i bland annat målningar och skulpturer av björkstammar eller i mångtydiga fotografier och målningar av utblommade maskrosor. I utställningen visas även ett urval av Edefalks mest kända verk som En annan rörelse, Biflickan, Dad och Elevator-serien.

Cecilia Edefalk föddes 1954 i Norrköping. Efter avslutad skolgång gick hon på Konstfack 1973–77 med särskild inriktning på grafisk formgivning för att därefter fortsätta sina studier på Birkagårdens folkhögskola 1980–81 följt av Kungl. Konsthögskolan åren 1982–87. Efter den första separatutställningen på Galleri Wallner i Malmö 1988 kom hennes publika genombrott 1990 med en utställning på Galleri Sten Eriksson i Stockholm. Edefalks konstnärliga framgångar har sedan 1988 avlöst varandra, med uppmärksammade verk och utställningar både nationellt och internationellt. Nu senast på Berkeley Art Museum and Pacific Film Archiveundersommaren och hösten 2016 (BAMFA Cecilia Edefalk/Matrix 261, 29/6-16/10 2016).

Vi har valt att i samråd med Cecilia Edefalk arrangera en stor retrospektiv utställning dels med ambitionen att spegla en konstnärlig utveckling över tid, dels med en önskan att för nya generationer teckna en fullödig bild av Edefalks intressanta konstnärskap, säger museichef Karin Sidén.

Det finns en självklar koppling mellan mig och Prins Eugens Waldemarsudde, naturen och växterna är integrerade i konsten och blir en del av helhetsupplevelsen. Att få ställa ut i denna miljö förstärker och adderar ytterligare en dimension till mitt konstnärskap,säger konstnär Cecilia Edefalk.

Utställningen kompletteras av en omfattande publikation med artiklar av Friedrich Meschede, Jesper Svenbro, Jonna Bornemark, Axel Wieder, Karin Sidén och Cecilia Edefalk. Publikationen är utgiven av Art and Theory Publishing i samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde. I samband med utställningen hålls även ett konstnärsamtal, en konsert och visningar.

Kommande program kopplat till utställning:

Allmänna visningar av utställningen ges på onsdagar kl. 14.00.

Konstnärssamtal med Cecilia Edefalk
Onsdag 19/10 kl. 18.00
Möt konstnären Cecilia Edefalk i ett samtal med museichef Karin Sidén om hennes konstnärskap.