2016-01-28

Ljusets magi – Friluftsmåleri från sent 1800-tal

13 februari – 28 augusti 2016

Friluftsmåleriet fick sitt stora genombrott under andra hälften av 1800-talet. Med början i Frankrike övergav konstnärerna ateljémåleriet för att istället måla ute i det fria, och ljuset och dess skiftningar blev det centrala i skildringarna. I den kommande utställningen på Waldemarsudde visas 170 verk av såväl kända som idag bortglömda friluftsmålare. Särskilt fokus ligger på kvinnliga konstnärer. Verk av ett flertal av dessa konstnärer har sällan visats och få är representerade i offentliga samlingar.

När friluftsmåleriet fick sitt definitiva genombrott i Frankrike vid 1800-talets mitt, kom detta i konstvärlden att betraktas som en revolution. En konstnärlig praktik att studera och visualisera synintryck av ljus och atmosfär i det fria, något som existerat för privat bruk alltsedan 1600-talet, upphöjdes nu till officiell konst genom att ställas ut på salonger och gallerier. För svenska konstnärer kom friluftsmåleriet att få sin glansperiod under 1870- och 80-talen. De svenska målarna begav sig från 1870-talet och ett par decennier framåt framförallt till Paris med omnejd för att inspireras av omgivningen och franska konstnärer som Camille Corot, Jules Bastien-Lepage och Charles Daubigny.

Friluftsmålarna utförde sina studier i det fria direkt inför motiven. Med stafflier, målarskrin, penslar, paletter, fällstolar och parasoll begav de sig ut i naturen och sökte efter särskilda naturutsnitt för sitt konstnärliga arbete. Friluftsmåleriet handlar både om ljusets och seendets magi vid olika tider på året och dygnet.

När Waldemarsudde våren 2016 väljer att lyfta fram friluftsmåleriet som konstriktning i Sverige på sent 1800-tal görs det med ett ”omvänt perspektiv”. Det innebär att kvinnliga målare och deras verk betonas framför de manliga kollegorna. Ett annat fokus är att visa verk av idag bortglömda konstnärer. Detta innebär att friluftsmålningar av välkända konstnärer som Anders Zorn, Carl Fredrik Hill, prins Eugen och Julia Beck visas sida vid sida med målningar av numera bortglömda konstnärer som Ida Gisicko-Spärck, Emma Löwstädt-Chadwick, Anna Nordgren och Axel Lindman. I utställningen visas närmare 170 verk. Bland de svenska friluftsmålare som ingår är 45 kvinnor och 36 män. De kvinnliga konstnärerna representeras med runt 100 målningar och männen med runt 50 verk. Härmed tecknas en både annorlunda och ny bild av friluftsmåleriets glansperiod i svenskt konstliv vid det sena 1800-talet.

Motiven är hämtade från både Frankrike och Sverige – det ständigt skiftande havet, naturen under olika årstider och städerna Paris och Stockholm är några av temana. I utställningen presenteras också den konstnärliga praktiken, friluftsmålarens arbetsverktyg och tillvägagångssätt, samt även verk av svenska och franska konstnärer ur tidigare generationer som verkat inspirerande på friluftsmålarna. Bland de franska konstnärerna kan nämnas Camille Corot, Jules Bastien-Lepage och Charles Daubigny.

Utställningen kompletteras av ett bildspel och en omfattande katalog med texter av docent Torsten Gunnarsson, fil.dr. Vibeke Röstorp, konstnären Lars Jonsson, arkivarie och bibliotekarie Anna Meister och museichef Karin Sidén.

Allmänna visningar av utställningen ges på tisdagar och torsdagar kl. 14.00 fr.o.m. 13 februari, fr.o.m. 28 februari även på söndagar kl. 14.00.

I samband med utställningen ges även ett antal program:

Torsdag 18/2 kl. 18.00
Med kvinnan i fokus
Varför finner vi så få verk av kvinnliga konstnärer på offentliga konstmuseer med museisamlingar från sekelskiftet 1900? Hur ser det ut idag? Museichef Karin Sidén och arkivarie Anna Meister lyfter fram idag bortglömda kvinnliga friluftsmålare som visas i utställningen Ljusets magi – Friluftsmåleri från sent 1800-tal.

Onsdag 24/2 kl. 18.00
Om Hill, konstnärens familj och psykisk sjukdom
Om konstnären Carl Fredrik Hill och hans syster Marie-Louise. Hur påverkas en familj då någon blir psykiskt sjuk? Vad kan det få för följder? Samtal mellan museichef Karin Sidén, psykiater Johan Cullberg och författare Kerstin Norborg.

Lördag-söndag 18-19/6 kl. 10.00-16.30
Kurs i friluftsmåleri
I sommar erbjuder vi en kurs i friluftsmåleri där vi hämtar inspiration från utställningen Ljusets magi – Friluftsmåleri från sent 1800-tal och målar landskap med akvarell i Waldemarsuddes park och ateljé under sakkunnig ledning av bl.a. konstnären Lars Jonsson.

Tisdag 23/2 kl. 18.30
Musik på Udden
Medverkande musiker: Eric Ericsons kammarkör, Fredrik Malmberg (dirigent), Konstantin Bogino (piano), Anders Lagerqvist (violin) samt studenter från KMH/Edsberg Recitation: Tomas Bolme Musik av Claude Debussy, Gunnar de Frumerie, Maurice Ravel Text av Gustave Flaubert och Ann-Charlotte Leffler

Söndagar 10/4–24/4 kl. 13.00
Familjesöndagar: Molnskåda på Waldemarsudde
Följ med på molnskådning tillsammans med författaren Linnéa Krylén som skrivit en handbok för molnskådare. Vi spanar på moln i parken och i utställningen Ljusets magi – Friluftsmåleri från sent 1800-tal. När vi molnskådat klart går vi till ateljén och skapar egna moln. Konst och naturvetenskap får mötas i detta evenemang för hela familjen. Rek. från 5 år och uppåt.

Söndagar: 1/5-5/6 kl. 13.00 (dock ej 15/5)
Familjesöndagar: Ljusets magi
Välkomna till barn- och familjevisning av utställningen Ljusets magi – Friluftsmåleri från sent 1800-tal. Vi upplever ljusets betydelse i olika landskapsmålningar från förra sekelskiftet. Därefter går vi ut i parken och målar av naturen. Vi inspireras av de omgivande träden, ängarna och vattnet. Rek. från 5 år och uppåt.