2015-09-23

Karin Broos – Still Life

Pressvisning 7/10 kl. 11.00

OSA till pressvisning senast måndag 5 oktober till: c.dalborg@waldemarsudde.se

Inom kort öppnar Waldemarsudde en stor separatutställning med konstnären Karin Broos (f. 1950), en av de mest uppmärksammade svenska konstnärerna i vår tid. Hennes fotorealistiska verk av till synes vardagliga motiv ger uttryck för tvetydiga innebörder och allmängiltiga känslor av melankoli och vemod. Motiven hämtas oftast från hemmet och naturen i Värmland samt den närmaste familjen. Utställningen innefattar ca 70 målningar från perioden 2008 fram till idag, varav ett tjugotal aldrig tidigare visats publikt.

Från att tidigare ägnat sig åt ett abstrakt måleri, övergick Karin Broos sent i livet till den fotorealistiska konsten. Broos egna fotografier tjänar framförallt som inspiration och stöd för minnet i en mödosam konstnärlig arbetsprocess. Modellerna i målningar är vanligtvis hämtade från den närmaste familjen, som döttrarna och barnbarnen. De till synes vardagliga situationerna, som förekommer i flera av hennes verk, är ofta tvetydiga och laddade med undertoner av eftertänksamhet. Inspiration till sina naturskildringar får Karin framförallt från sin närmiljö i Värmland, som sjön Fryken, de stora skogarna som kringgärdar sjöns stränder eller det egna hemmet i Östra Ämtervik.

Det är i synnerhet kvinnans värld som Karin Broos fångar med allra störst inlevelse. De avbildade i Broos målningar betraktar sällan oss, de blir betraktade. Inneslutna i sina egna världar öppnar de upp för åskådarens inre fantasi och tolkningar. Närliggande stämningar förmedlas i till exempel de holländska 1600-talsmålarna Vermeers och Pieter de Hoochs målningar av brevläsande kvinnor, eller i Vilhelm Hammershøis skildringar av stilla rum med bortvända kvinnogestalter. Edward Hoppers laddade och samtidigt stilla skildringar av till synes vardagliga miljöer och frusna stunder, är en annan referensram. Karin Broos återkommer liksom dessa målare gärna till ett och samma motiv som subtilt varieras i perspektiv, de avbildades poser och uttryck. Många associationer till konsthistorien väcks vid betraktandet av hennes verk både från äldre tid och från vår egen samtid. På samma gång framstår Karin Broos konstnärskap som högst eget, med ett starkt och omisskännligt eget uttryck.

Karin Broos reflektion inför utställningens öppnande:

Flera års arbete, alla dessa verk som bara vilat mot väggen i min ateljé. Nu ska de hamna sida vid sida i passande rum. Bli hängda på museiväggar med bra belysning, bli synliga, möta betraktare. Det finns ingen återvändo, jag kan inte ändra eller lägga till något längre. De kommer att lämna mig, leva sitt eget liv. En märklig känsla, så motsägelsefull. Ångest för tomheten i ateljén, samtidigt befrielse i känslan att få kasta mig ut i något nytt.

Broos är utbildad vid Kungliga Konstakademien i s’Hertogenbosch i Holland men har bott och varit verksam som konstnär i Värmland sedan 1975. Tillsammans med maken Marc Broos driver hon Alma Löv Museum i Värmland. Karin Broos fick sitt genombrott i samband med en utställning på Kristinehamns konstmuseum 2008, vilken följdes av utställningar hos exempelvis Borås Konstmuseum, Christian Larsen Gallery samt Sven Harrys konstmuseum (de båda sistnämnda i Stockholm). Broos finns representerad bland annat på Moderna Museet i Stockholm, Statens konstråd, Ystads konstmuseum, Värmlands Museum, Eksjö museum och Dalarnas museum.

I anslutning till utställningen visas även utdrag ur den kommande filmen Speglingar om en mor-dotter-relation producerad av Sara Broos. Dessutom har en katalog, med texter av filmaren Sara Broos samt författaren och kritikern Ingela Lind, producerats.

Utställningen visas 10 oktober 2015 – 21 februari 2016

Kommande program i anslutning till utställningen:

Onsdag 14/10 kl. 18.00
Speglingar
Författaren och konstkritikern Ingela Lind samtalar med konstnären Karin Broos och filmaren Sara Broos om det symbiotiska förhållandet mor – dotter, konst – liv och avgrunden däremellan.

Onsdag 11/11 kl. 18.00
Om moderskap och barn i bilder och berättelser
Litteraturkritikern Ulrika Milles samtalar med konstnären Karin Broos och författaren Cilla Naumann om likheter och olikheter i skapandet av bilder av, och berättelser om, barnet och moderskapet.

Tisdag 20/10 kl. 18.30
Musik på Udden
Medverkande: Mårten Falk (gitarr), Anna Petrini (blockflöjt), Bartosz Cajler (violin), Anders
Lagerqvist (violin), Jan Risberg (dirigent), Malin Bång (tonsättare), Andrea Tarrodi (tonsättare)
Recitation: Agneta Pleijel läser egna texter om kvinnan, musiken och livet.
Musik av bl.a. Malin Bång, Andrea Tarrodi och Tebogo Monnakgotla

Allmänna visningar av utställningen ges på onsdagar och söndagar kl. 14.00.