2015-09-22

Johannes Heldén vinnare av Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium 2015

Konstnären Johannes Heldén, född 1978, tilldelades idag Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium för 2015. Stipendiet är ett av Sveriges största konstnärsstipendier på en halv miljon kronor. Årets utdelning är den fjärde i raden av planerade 50. Tidigare stipendiater har varit Carl Hammoud, Stina Rosenberg och Aleksandra Kucharska. En utställning med årets vinnande konstnär invigs på Prins Eugens Waldemarsudde i Bernadotterummet i samband med stipendieutdelningen. Utställningen visas 22 september – 25 oktober 2015.

Juryns motivering:
Johannes Heldén är en mycket intressant konstnär, som gått utanför allfarvägarna när det gäller att utveckla och gestalta ett högst personligt konstnärligt uttryckssätt. Han arbetar multimedialt med objekt, text, bild, musik och animation. Hans huvudsakliga tema är vårt mänskliga språks möjliga eller möjligtvis omöjliga samröre med våra livsbetingelsers outgrundliga förutsättningar, i form av ett stjärnklart universum och den naturliga naturen som omger oss. Hans sätt att gestalta detta har ofta tagit hjälp av mer populära formspråk vi känner från science fiction och populärvetenskap. I hans verk finns ett verkligt fruktbart, tvärkonstnärligt förhållningssätt, där ett poetiskt, litterärt skapande förenas med ett plastiskt, visuellt och även musikaliskt sinnelag. Fantasin får förgrena sig i multipla omloppsbanor runt vårt evinnerliga mysterium, med hopp om att på någon breddgrad få en skymt av det oerhört sköna. Det finns också i Johannes Heldéns konst ett intressant eko från sextiotalets avantgardiska och pluralistiskt öppna konstsyn. Detta har resulterat i ett estetiskt uttryck där samtidens digitala och ekologiska diskurser tagit plötsliga, oväntade sen- och genvägar, som via en högst egen poetiskt sinnad GPS.

Årets jury har bestått av följande personer:
Karin Sidén museichef för Prins Eugens Waldermarsudde
Susanna Slöör Konstakadademiens ständiga sekreterare
Max Book konstnär, professor

Åke Andrén Stiftelsen bildades år 2011 genom en donation från bankdirektör Åke Andrén, Värnamo. Stiftelsens ändamål är att främja dels konstnärlig forskning, utbildning och utveckling främst genom att årligen utgiva stipendium till unga lovande konstnärer dels allmännyttig verksamhet av kulturell karaktär.

Johannes Heldén
Född 1978, lever och verkar i Stockholm.

Utbildning:
1999–2004: Magister i Fri Konst, Konsthögskolan Valand
1998–1999: Gerlesborgsskolan i Bohuslän

Separatutställningar 2010–2015 i urval:
2015: Field, HUMlab, Umeå universitet
2014: Field Guide, Media Archaeology Lab, University of Colorado, Boulder, USA
2013: Terraforming, Göteborgs Konstmuseum
2011: Index of Lights in the Sky, Kalmar Konstmuseum
2010: The Shape of Things to Come, Galleri Volt/House of Foundation, Moss, Norge

Grupputställningar 2012–2015 i urval:
2015: ISEA, Vancouver, Kanada. Ends of Electronic Literature, Bergen, Norge.
2014: Anthropoetry, Vancouver Community Library, USA. Lumen Prize exhibition; Cardiff, Athens, New York.
2013: Chercher le texte, Centre Pompidou/BPI, Paris. Om böcker, Fullersta Gård, Huddinge. OEI @ The Fifth Moscow Biennale of Contemporary Art.
2012: Remediating the Social, Inspace, Edinburgh. Chroma II, Galleri Volt, Bergen.

Böcker 2010-2015:
Evolution (m/Håkan Jonson), OEI editör
The Factory/Fabriken, House of Foundation
Terraforming, OEI editör
Ljus, Albert Bonniers Förlag
System, Irrlicht
Entropi, OEI editör
Science Fiction, Albert Bonniers Förlag

Digitala verk:
Evolution (m/Håkan Jonson)
The Factory (Møllebyen Litteraturfestival)
Väljarna/Elect (Bonnier Lyrik/ Spring Gun Press)
Entropy Edition (OEI/E)
Primärdirektivet/The Prime Directive (Afsnit P)

Skivor:
System (Picture disk 12”, Irrlicht)
Title Sequence (CD, Ideal Recordings)
When the Ice is Leaving… (CD, m/Marhaug & Nordwall, Firework Edition)
Destination: Space (CD, Ideal Recordings)
Sketchbook (extended format CD, Trente Oiseaux)