2015-08-18

Symbolism och dekadens

Pressvisning: Symbolism och dekadens 17/9 kl. 11.00

OSA till pressvisning senast måndag 14 september till: c.dalborg@waldemarsudde.se

Waldemarsudde inleder hösten med en omfattande utställning som beskriver betydelsen av symbolismen inom konst och litteratur i Sverige och dess grannländer tidsperioden ca 1890 – 1920. Presentationen är tematisk och fokuserar på ämnen som Saga, myt och det narrativa, Död och dekadens samt Det symbolistiska landskapet. I utställningen visas måleri, skulptur och konsthantverk från offentliga och privata samlingar av välkända konstnärer som bl.a. prins Eugen, Richard Bergh, August Strindberg, Hanna Pauli, Paul Gauguin, Eugène Carrière, Émile Gallé, Edvard Munch, Akseli Gallen-Kallela och Ellen Thesleff men också verk av ett antal konstnärer som mer eller mindre helt fallit i glömska i vår tid. Till de sistnämnda hör dels ett antal kvinnliga konstnärer som oförtjänt utelämnats ur den allmänna konsthistorieskrivningen, som Tyra Kleen och Agnes de Frumerie, och dels en senare generation symbolister som Pelle Swedlund och Gunnar Hallström.

Symbolismen kan beskrivas som en radikal, internationell konstfilosofi med fokus på konstskapandets djupare syften, på konstnärsrollen och på eftersträvansvärda förhållningssätt till en yttre och inre värld. Med inspiration hämtad från det undermedvetna, mystik, minnen, drömmar, känslor och stämningar skapade symbolisterna fascinerande konstverk, poesi och musik. I vår tid är symbolismen dagsaktuell genom det stora intresse som tillmäts denna konstriktning inom populärkulturens science fiction och fantasy.

Man brukar hävda att symbolismen först etablerades i Frankrike inom litteraturen som en reaktion både mot realism och naturalism, och mot ett alltmer industrialiserat samhälle. En tidig manifestation ägde rum 1886 då poeten Jean Moréas publicerade sitt Symbolistiska manifest i tidningen Le Figaros litterära bilaga. Moréas och många andra franska poeter och konstnärer framhöll att en synlig och som man tyckte ytlig och krass yttre verklighet borde överges för en subjektiv och ständigt undanglidande inre värld präglad av det undermedvetna, drifter, känslor, fantasi, mystik, drömmar och minnen. Symbolismens konstnärer gav uttryck åt denna uppfattning motivmässigt genom att låta sig inspireras av myter, sagor och legender, men också genom att ge sig hän åt inre fria fantasier och experimentella skapandeakter där färgernas eller språkens egna uttrycksvärden lyftes fram.

Teosofi, hypnos, suggestioner, spiritistiska seanser, alkemistiska experiment och droger intresserade i synnerhet de dekadenta poeterna och konstnärerna. Dekadensen, som var en parallell företeelse till symbolismen, präglades av mystik och av starka intressen för underliggande drifter. Dekadenterna antog en anarkistisk hållning gentemot både konsten och omvärlden.

Urvalet verk i utställningen har delvis inspirerats av innehållet i konstavdelningens utställning på den Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897, där prins Eugen fungerade som aktiv ordförande och även medverkade med ett antal symbolistiska verk. Ett flertal andra verk av svenska, övriga skandinaviska, och europeiska konstnärer, som visades där, hade beröringspunkter med den internationella strömning som symbolismen utgjorde.

I vår presentation som innefattar över 200 verk av cirka 70 konstnärer, visas för första gången i Sverige, den lettiska symbolismen i relation till den skandinaviska, vilket möjliggör starka upplevelser av en ny och för många okänd bildvärld. Ett antal av den lettiska symbolismens allra mest betydande verk av konstnärer som bl.a. Jānis Rozentāls, Johann Walter och Vilhelms Purvītis ingår.

I samband med utställningen publiceras en omfattande och rikt illustrerad katalog med artiklar skrivna av professorerna Margaretha Rossholm Lagerlöf och Tomas Björk, av docent Johan Lundberg, intendenterna Leena Ahtola-Moorhouse, Dace Lamberga och Daniel Prytz samt av museichef, docent Karin Sidén.

Utställningen kompletteras även med föredrag, en temadag och konserter samt med ett nyproducerat filmiskt verk av konstnären Staffan Redin med titeln Åkallan, som visas fr.o.m. den 5/11 till utställningens slut.

Utställningen visas 19 september 2015 – 24 januari 2016

Kommande program i anslutning till utställningen:

Onsdag 23/9 kl. 18.00
Symbolism och dekadens – ett nordiskt perspektiv
Intendent Daniel Prytz ger ett övergripande föredrag om betydelsen av Symbolismen som fenomen inom konsten och litteraturen i Norden kring sekelskiftet 1900.

Tisdag 29/9 18.30–20.00
Musik på Udden
Upplev spännande musik och textläsning med framstående musiker och skådespelare i samspel med konsten! Medverkande musiker: Anders Lagerqvist (violin), Thomas Rudberg (piano), Geneviève Martineau, (violin), Tony Bauer (viola), Filip Graden (cello). Recitation: Reuben Sallmander. Text av: Charles Baudelaire, Katarina Frostenson och Gunnar Ekelöf. Musik av Johannes Brahms, Erik Åkerberg, Gustav Jenner, César Franck, Sara Wennerberg-Reuter och Salomon Jadassohn.

Onsdag 7/10 kl. 18.00–19.30
Om symbolism i svensk sekelskifteskonst
En temakväll om Symbolismen med två framstående föreläsare från Stockholms universitet. Introduktion ges av museichef Karin Sidén och därefter följer föredragen:
Symbolism och sagomotiv, professor emerita Margaretha Rossholm Lagerlöf
Förhållandet mellan det symbolistiska landskapet och nationalromantiken, professor emeritus Tomas Björk

Onsdag 4/11 kl. 18.00
Prins Eugen och symbolismen
Museichef Karin Sidén föreläser om prins Eugens förhållande till symbolismen. Ett fängslande persongalleri och ett antal av prinsens mest kända verk presenteras.

Tisdag 24/11 18.30–20.00
Musik på Udden
Medverkande musiker: Mats Widlund (piano), Ann-Sofi Klingberg (piano), Anders Lagerqvist, (violin), Erik Williams (cello). Recitation: Horace Engdahl läser egna opublicerade fragment.
Musik av: Igor Stravinskij, Jean Sibelius och Karl Goldmark.

Allmän visning av utställningen ges tisdagar och torsdagar kl. 14.00

För barn och unga

Söndagar 20/9–25/10 kl. 13.00 (dock ej 27/9)
Familjesöndagar: Fantasi och saga
Utforska magiska landskap, sagolika figurer och läskiga skelett i utställningen Symbolism och dekadens. I ateljén målar vi våra egna sagomotiv med flödande färger på stora papper.
Rek. från 5 år. Pris 30 kr.

Tisdag–fredag 27/10–30/10
Höstlov: Teckna fantasy
Magi, slott, drakar, monster och hjältar! På höstlovet erbjuder vi workshops i teckning ledda av skickliga fantasytecknare. Vi hämtar inspiration i utställningen Symbolism och dekadens. För mer information om tid och pris se vår hemsida. Rek. från 7 år och uppåt.

Söndagar 8/11-22/11 kl. 12.30
Familjesöndagar: I sagornas värld
Vi fantiserar, improviserar och leker fram små teaterföreställningar med inspiration av sagomotiven i utställningen Symbolism och dekadens. Rek. från 5 år. Pris 30 kr.

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Cecilia Dalborg, informationschef (tf), 08-545 837 08
alt. c.dalborg@waldemarsudde.se