2015-05-22

Ruben Heleander – Naturens skiftningar

13 juni – 20 september 2015

Naturen är grundläggande för Ruben Helanders (f. 1931) konstnärskap och i den kommande utställningen på Waldemarsudde visas finstämt  naturlyriskt landskapsmåleri från 1983 fram till idag. Heleander är sedan länge bosatt i Stockholm och i Krageholm i Skåne och det är Österlens landskap som utgör konstnärens främsta motivkrets.

År 1985 köpte Ruben Heleander Årsjö gamla skola, en mil norr om Ystad. Platsen gav honom ett rikt landskap av alléer, sjöar, stora himlar, mogna sädesfält och upplöjda svarta åkrar att inspireras av. Från vinter och grå snö till första vårtecknet som bryter sig in mellan trädstammarna. Sedan 1995 har han huvudsakligen vistats på denna plats där hans måleri har utvecklats till att visa på de olika variationerna som årstiderna erbjuder i landskapet. I detta landskap har han sedan rört sig, letandes efter den andliga, outsagda känsla som han visar i sitt måleri. Det är ett språk och uttryck som svarar mot hans inre. Genom studier har han trängt sig mer och mer förbi själva avbildningen och kommit i kontakt med landskapets inre själ och stämning och blivit ett med landskapet.

Det finns ett naturligt släktskap mellan Helanders Österlenmåleri, med dess naturstämningar återgivna i olika ljussättningar, och det nordiska landskapsmåleriet från förra sekelskiftet. Liksom i exempelvis prins Eugens konst finns ett nära samband mellan konstnärens sinnesstämningar och det sätt på vilket han återger landskapets dags- och årstidsskiftningar i ljus och färg.

I den kommande utställningen, Naturens skiftningar, visas ett 70-tal verk från år 1983 fram till idag. Den tar avstamp från Heleanders tidigare presentation på Waldemarsudde, En dag på Österlen (1983), som innehöll fyra målningar som skildrade känslor, stämningar och upplevelser inför naturen under den tidiga morgonen, dagens mitt, eftermiddagen och kvällen, och följs upp med den rika konstnärliga produktion som tillkommit därefter.

Ruben Heleanders första separatutställning hölls på Modern konst i hemmiljö på Strandvägen i Stockholm år 1962 och han har sedan dess haft flera framgångsrika separatutställningar i Sverige och utomlands. Bland utställningarna kan nämnas Linköpings Konsthall 1974, Prins Eugens Waldemarsudde 1983, Centre Culturel Suédois i Paris 1984, Borås Konstmuseum 1989, Konstnärshuset 1993 och på Galleri Färg och Form i Stockholm 2000. Han har även utfört ett flertal offentliga utsmyckningar, bland annat till Akademiska sjukhuset i Uppsala och till Blackebergs T-banestation. Han är representerad på Moderna Museet i Stockholm och i Borås, Ystad, Gävle, Sundsvall, Kristianstad och Helsingborgs Konstmuseer.

För mer information vänligen kontakta:

Cecilia Dalborg, informationschef, tel. 0709-754 708 alt. e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se