2015-05-20

Tystnadens Revir – 25 år från andra sidan

13 juni – 20 september 2015

Konstnären Nils Gunnar Zanders bilder kretsar konsekvent kring teman som jorden, öknen, människan och tystnaden. I mötet med det australienska landskapets formationer och färger skapar han serier av målningar som skildrar en söndervittrad men samtidigt människonära natur. I den kommande utställningen på Waldemarsudde visas ett 50-tal av Zanders storslagna verk.

Nils Gunnar Zander föddes i Stockholm 1944. Han påbörjade sin konstnärliga utbildning 1964 på Konstfack på den keramiska linjen och i hans tidigare konstnärskap stod den keramiska skulpturen i centrum. Först i och med en resa till Australien 1987 kom måleriet att bli hans främsta uttrycksmedel. Där lät han de starka och främmande intrycken från landet, dess kultur och natur sjunka in i det inre. Ganska snart växte en önskan fram att genom måleriet förmedla och ge uttryck för dessa starka upplevelser och synintryck.

Det är märkvärdiga bilder som fångar det sublima i upplevelsen av en vackert kärv och samtidigt skrämmande natur: den röda jorden, en sprucken mark, uttorkade saltsjöar, oändliga vidder och ett skoningslöst ljus. Nils Gunnar Zander vet att för att kunna komma åt det osynliga krävs det att han ytterst noggrant iakttar det synliga. Därför är det samtidigt både en slags yttre och inre landskap han målar. Många av hans verk antar en närmast vetenskaplig, geologisk hållning i ett närgånget studium av jord, mark och bergarter samtidigt som motiven öppnar upp sig mot gräns- och tidlösa rymder av färg och ljus.

Sedan 1988 har Nils Gunnar Zander bott halvårsvis i Melbourne i Australien och halvårsvis i Sverige. Om perioderna i Australien utmärks av ett intensivt arbete präglat av inspiration och måleri på platsen för det impulsgivande, skickas de ihoprullade dukarna därefter hem till ateljén på Södermalm där Zander fortsätter att bearbeta och justera sina verk.

Till de konstnärer vars verk kommit att hänföra och tjäna som inspirationskälla för Zanders eget konstnärskap hör Jackson Pollock. I mångt och mycket finns ett släktskap mellan Pollocks och Zanders verk i de skikt av måleri som skapar ljus och mening och i en växelverkan mellan tecken, kalligrafi, former och mönster. Zander kom på 1960-talets mitt att även inspireras av Haiku-diktningens koncentrerade språk och av Tomas Tranströmers poesi. Text och bild har sedan dess ofta mötts i Zanders verk.  Även Miles Davies epokgörande jazzmusik har länge fungerat som en av flera viktiga inspirationskällor för Nils Gunnar Zander som målare.

För mer information vänligen kontakta:

Cecilia Dalborg, informationschef, tel. 0709-754 708 alt. e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se