Waldemarsuddekrukan firar 100 år som formklassiker med jubileumskruka

Ladda hem pressbilder

  • Foto: Lars Engelhardt
  • Foto: Lars Engelhardt
  • Foto: Lars Engelhardt
  • Foto: Lars Engelhardt
  • Foto: Lars Engelhardt
  • Foto: Lars Engelhardt
  • Foto: Lars Engelhardt
  • Foto: Lars Engelhardt
2015-03-09

Waldemarsuddekrukan firar 100 år som formklassiker med jubileumskruka

1915 formgav Prins Eugen den idag välkända Waldermarsuddekrukan, ett konsthantverksföremål som prinsen ursprungligen tog fram som gåva till familj och vänner. Genom tiden har den vitglaserade krukan blivit ett av Sveriges mest populära konstindustriföremål och i år firar Waldermarsuddekrukan 100 år som formklassiker. I samband med bemärkelsedagen tar Prins Eugen Waldemarsudde, tillsammans med Porslinsfabriken i Lidköping, fram en unik jubileumskruka där klassikern för första gången ikläds en helt ny färg.

Inspirationen till jubileumskrukans blågrå kulör har hämtats från Waldemarsuddes omgärdande natur och de blå schatteringar som syns i slottets inredning. Färgvalet är noga framtaget för att harmonisera med och ytterligare förstärka krukans sobra form. Den putsade ytan gör att dess tidlösa geometriska uttryck och reliefdekor framträder tydligare och den matta handglaseringen resulterar i en kulörskiftning som gör varje kruka unik.

”Waldemarsuddekrukans klassiska form följs upp i jubileumskrukan, men den får en ny och för ändamålet speciellt framtagen blågrå kulör. Inspiration till färgvalet har hämtats i slottets interiör och återspeglar även vattnet och himlen som omger Waldemarsudde.” säger Sofia Flank-Kjell, ansvarig för museibutiken.

Prins Eugen formgav krukan i början av 1900-talet och var från början avsedd för eget bruk, där krukans främsta funktion var att bilda blomstrande stilleben inne i slottet. En tidstypisk kontrajugendstil kan urskiljas i den åttkantiga strama formen, från en tid då även en nygustaviansk stil var på modet. Waldemarsuddekrukan har än idag en given plats i Slottet; nedanför Zorns porträtt av prinsens mamma, drottning Sophia, står som på Eugens tid alltjämt tolv blomstrande Waldemarsuddekrukor.

”För att fira hundraårsjubiléet av den populära Waldemarsuddekrukan lanserar vi en unik jubileumskruka som släpps till försäljning i samband med det publika arrangemanget ”Waldemarsuddekrukan 100 år” den 16 april. Det är en stor glädje för museet att på detta sätt få vidareutveckla och uppmärksamma Waldemarsuddekrukans vackra, tidlösa formgivning i nuet och inför framtiden”, säger Karin Sidén, museichef på Prins Eugens Waldemarsudde.

För allmänheten blev krukan först tillgänglig år 1952 då museet bestämde sig för att producera krukan som en souvenir. Från och med april i år produceras krukan hos Porslinsfabriken i Lidköping, som bedriver verksamhet i Rörstrands gamla anrika lokaler av personal som tidigare tillverkade krukan under Rörstrandstiden.

Fakta
Produktnamn: Waldemarsuddes jubileumskruka
Storlek: Tvåan (15 x 15 cm)
Upplaga: 500 ex – med möjlighet för ökad produktion beroende på efterfrågan.
Försäljningspris: 595 kr
Försäljningsstart: 16 april 2015

Waldemarsuddekrukan
Prins Eugen formgav personligen den kruka som idag kallas Nr 1 eller ”ettan” och den låga, tolvkantiga jardinjären kallad ”trean” eller Nr. 3. De övriga tre storlekarna har tagits fram senare, under den museala tiden. Waldemarsuddekrukan försäljs endast av konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde, i museibutiken eller via museets internetbutik. Waldemarsudde innehar såväl ensamrätt på tillverkningen som på försäljningen av den populära krukan. Det unika handgjorda konsthantverksföremålet tillverkas efter konstens alla regler. Krukornas lergods bränns och glaseras, ytskikt putsas och varje exemplar granskas vid tillverkningsprocessens olika stationer så att högsta kvalitet ska kunna vidmakthållas. Under krukan finns en särpräglad, unik bottenstämpel med prins Eugens signatur som originalitets- och kvalitetssäkring. För konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde utgör Waldemarsuddekrukan en ovärderlig och unik profilprodukt vars avkastning utgör en viktig inkomstkälla till museets verksamhet.