2015-02-13

Emil Nolde – Färgstormar

7 mars – 30 augusti 2015

Inom kort öppnar en färgstark retrospektiv utställning med verk av den kände tyske expressionisten Emil Nolde (1867-1956). Utställningen presenterar ett stort antal av konstnärens mest uttrycksfulla målningar, akvareller samt grafiska blad. Bland annat visas hans koloristiska landskapsvyer, grotesker, skildringar av Berlins nattliv, trädgårdsmotiv samt ett urval av hans berömda ”Unpainted Paintings” (Omålade bilder), som tillkom under andra världskriget. Få konstnärer har på ett så fascinerande sätt som Emil Nolde utforskat färgens möjligheter som uttrycksbärande medel. Nolde framstår som en av 1900-talets allra främsta kolorister och akvarellmålare.

Det är snart fyrtio år sedan en stor retrospektiv utställning arrangerades i Sverige med Emil Noldes verk. Waldemarsudde kommer nu, som första konstinstitution i landet sedan förra retrospektiven på Malmö Konsthall 1976, presentera en fullödig bild av hela Noldes konstnärliga produktion, alltifrån de tidigt tillkomna målningarna i Köpenhamn från sekelskiftet 1900 fram till och med akvarellerna från konstnärens sista år i livet. Det handlar om närmare fyrtio målningar i olja, ett drygt trettiotal akvareller, däribland Noldes kända ”Unpainted Paintings”, och närmare tjugo träsnitt, etsningar och litografier. Samtliga utställda verk kommer från Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde i Schleswig i norra Tyskland, som sedan konstnärens död 1956 förvaltar den största samlingen av Noldes verk och den mest innehållsrika arkivaliska dokumentationen av hans liv och oeuvre.

Utställningen visar Noldes tidiga måleri inspirerat av Skagenmåleriet och impressionismen, hans expressionistiska verk från tiden som medlem i den kända konstnärsgruppen Die Brücke och målningar i olja med motiv från Berlins dekadenta nattliv. Vidare landskaps- och havsmotiv, blomster- och trädgårdsskildringar liksom religiösa verk vid sidan om fantasier och grotesker från skilda tider samt hans nydanande grafik i form av träsnitt, etsningar och litografier. En särskild del i utställningen utgör Noldes visionära akvareller kallade ”Unpainted Paintings”, som han målade i smyg i sitt hem i Seebüll under andra världskriget då han belades med yrkesförbud av nazistregimen.

Så vitt vi vet träffades aldrig Emil Nolde och prins Eugen, om än deras levnadsår var ungefär desamma. I sina konstnärskap valde de vitt skilda vägar, även om de båda hyste en fascination för naturen, trädgården och det blommande. Prins Eugen och Emil Nolde genomlevde två världskrig, men från skilda positioner. Eugen kom under andra världskriget att bli en öppen och aktiv motståndare mot nazismen, medan Nolde valde att bli medlem av nazistpartiet. Detta till trots kom Nolde att bli en av de tyska konstnärer som drabbades allra hårdast av nationalsocialismens regim. Över ett tusen verk av Nolde beslagtogs av nazisterna, som betraktade hans konst som Entartete Kunst (degenererad konst), och han hade totalt yrkesförbud under flera år. Denna paradox, liksom Emil Noldes position och ställningstaganden under andra världskriget, har på senare år varit föremål för betydande forskningsinsatser i Tyskland av bland andra historikerna Bernhard Fulda och Aya Soika, som båda bidrar med en initierad artikel i den omfattande och rikt illustrerade utställningskatalogen. Katalogen innefattar artiklar av ett antal ledande tyska Nolde-experter som fördjupar bilden av Noldes liv och verk.

I samband med utställningen arrangeras även ett flertal program bl.a. en konferens i samarbete med Goethe-Institutet på temat Konst, nation och politik som äger rum den 13 april.

Utställningen kommer, efter att den visats på Prins Eugens Waldemarsudde våren och sommaren 2015, att visas på Göteborgs konstmuseum.