Prins Eugen 150 år – Fasetter ur ett liv

Ladda hem pressbilder

 • Prins Eugen målar. Foto: Kaleb Torin
 • Prins Eugen i Holland. Foto: Rolf Cederström
 • Prins Eugen. Foto: Prins Eugens Waldemarsudde
 • Prins Eugen. Foto: Prins Eugens Waldemarsudde
 • Porträtt av prins Eugen. Foto: Gösta Hård
 • Prins Eugen, En sista solglimt, 1893. Olja på duk, 90 x 105. Foto: Per Myrehed
 • Prins Eugen, Lyckans tempel, 1892. Tempera och olja på duk, 71 x 72. Foto: Per Myrehed
 • Prins Eugen, Molnet, 1896. Olja på duk, 119 x 109. Foto: Per Myrehed
 • Prins Eugen, Det gamla slottet, 1893. Olja på duk, 101 x 97. Foto: Per Myrehed
 • Prins Eugen, Våren, 1891. Olja på duk, 90 x 56. Foto: Per Myrehed
 • Anders Zorn, Porträtt av Prins Eugen, 1910. Olja på duk, 150 x 99. Foto: Per Myrehed
 • Prins Eugen, Rönnbärsskålen, 1897. Foto: Per Myrehed
2014-12-10

Prins Eugen 150 år – Fasetter ur ett liv

 7 februari – 24 maj 2015

Prins Eugens Waldemarsudde öppnar 2015 med jubileumsutställningen, ”Prins Eugen 150 år – Fasetter ur ett liv”, för att hylla 150-årsjubilaren prins Eugen. Med inlånade och aldrig förr visade verk av prinsen, men även av hans vänner Carl Larsson, Nils Dardel och Anders Zorn, ges ett omfattande porträtt av den frisinnade målarprinsen som konstnär och konstsamlare. Utställningen belyser utöver konsten även prinsens stora intresse för park och trädgård samt design och formgivning, liksom hans kulturpolitiska engagemang och centrala roll i svenskt kulturliv.

Landskapsmåleriet är utställningens fokus där verken upplevs i kronologisk ordning under en resa från rum till rum i prinsens gamla residens Slottet. Från de framträdande och viktiga åren på Tyresö under mitten av 1890-talet återfinns konstnärliga höjdpunkter som Molnet och Det stilla vattnet medan den naturalistiska oljemålningen Våren (1891) från Balingsta räknas som prinsens publika genombrott. Bland hans senare verk framträder den ödesmättade I nödhamn, skapad under andra världskrigets utbrott, en tid då prinsen öppet tog ställning mot nazismen.

I ett av rummen presenteras prinsen som formgivare där hans klassiker Waldemarsuddekrukan visas tillsammans med mindre kända föremål som stolar, smycken och silvervaser. I ett annat rum har museet i samarbete med föreningen Waldemarsuddes Vänner iscensatt en doftande och visuell presentation av prinsens trädgårdsintresse. Journalfilmer och ljudinspelningar förstärker den närhet till prinsen som utställningen vill ge betraktaren. I Sällskapsvåningens rum har miljöer skapats för att fånga känslan av att vara hemma hos prins Eugen. Bord står uppdukade, blomarrangemang är utplacerade och tidningen ligger öppen- precis som om ”prinsen just lämnat rummet”.

– Hela Slottet på Waldemarsudde aktiveras när vi firar att det är 150 år sedan prins Eugen föddes. I utställningen får man möta prins Eugen i sina olika roller, som prins, konstnär och konstsamlare, och man får också möta hans familj och vänner. I hans Sällskapsvåning har vi gjort en lekfull rekonstruktion av invigningsfesten från 1905 och uppe på Södra vinden blommar lökväxterna! Prinsens engagemang mot totalitarism och hans monumentalmåleri och formgivning är andra delar som lyfts i utställningen, säger Anna Meister, arkivarie på Prins Eugens Waldemarsudde.

-Att få fira 150-årsminnet av prins Eugens födelse är för konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde en stor glädje! Med sina många intressanta aspekter på Eugens person och livsgärning kommer utställningen att både berika och befästa bilden av museets grundare som en av de allra viktigaste konst- och kulturpersonligheterna i Sverige under det tidiga 1900-talet. Igenkännandets glädje kommer i vår presentation att kunna förenas med starka upplevelser av det tidigare helt okända och det i en stor och sinnlig presentation där bilden av en betydande konstnär och sann humanist träder fram, säger Karin Sidén museichef på Prins Eugens Waldemarsudde.

I samband med utställningen publiceras, i samarbete med Atlantis förlag, en omfattande och rikt illustrerad katalog med artiklar som presenterar den mångfasetterade prins Eugen

Utställningskommissarier: Anna Meister och Karin Sidén

Prins Eugen (1865-1947) var yngste son till kung Oscar II och drottning Sophia. Han visade tidigt prov på konstnärliga anlag vilket senare skulle komma att utvecklas till ett livslångt engagemang för konsten och han räknas till en av Sveriges mest betydelsefulla landskapsmålare. Prinsen var en mycket social person som ställde till med åtskilliga fester och middagsbjudningar, han var en central gestalt i svenskt kulturliv. Vänner som konstnärerna Carl Larsson, Anders Zorn och Oscar Björck, författaren Helena Nyblom och personligheter som Karl Gerhard och Ebba Bonde var frekventa gäster på Waldemarsudde och finns alla porträtterade i jubileumsutställningen. Till prinsens mest kända verk hör ”Våren”, ”Det stilla vattnet”, ”Molnet”, ”Skogen”, ”Det gamla slottet” och ”En sista solglimt”.

Genom sitt testamente skänkte han sitt hem och sina samlingar till svenska staten som sedan 1948 har varit öppet för allmänheten som museum. Waldemarsudde är ett av Sveriges vackraste och mest välbesökta konstmuseer, beläget vid Stockholms inlopp med park och trädgård bevarad enligt prinsens intentioner.

För mer information vänligen kontakta:

Informationschef Cecilia Dalborg, c.dalborg@waldemarsudde.se, 0709-754 708