2014-10-08

Stuart Wrede – Livets trädgård

18 oktober – 25 januari 2015

Livets trädgård, skapad av den finska konstnären och arkitekten Stuart Wrede, är med sina enkla arketypiska skulpturer tänkt som en symbol för olika skeenden i livet och naturen. Trädgården presenteras i en virtuell film, stillbilder samt en modell. Dessutom visas en av Wredes skulpturer, som utgör en del av Livets trädgård, i reducerat format i Waldemarsuddes park.

Stuart Wredes Livets trädgård har växt fram under närmare 35 års tid och syftar till att i det noga gestaltade skapa referensbottnar för reflektion över människans förhållande till naturen och kosmos, till livets gång och det förgängliga. Trädgårdens komposition har anlagts i form av en mänsklig hjärna, med hänvisning till symbolers och metaforers ursprung i mänskligt tänkande. Sexton av Wredes verk, som tillkommit mellan 1975 och 2010, ingår i trädgården. Livets trädgård är strikt axialt anlagd och kringgärdas av formklippta träd och buskar, av arketypiska skulpturer i form av klot, andra geometriska former och tecken, liksom av ett spel mellan elementen vatten, jord och luft.

Valet av växtmaterial är tänkt att kunna anpassas efter olika klimat och geografiska förutsättningar, men med önskan att träden och buskarna alltid ska grönska. Cypress, tuja, gran, ene och tall är möjliga inslag i Livets trädgård, som har en tänkt utbredning på en hektar. Wredes stiliserade bilder av Livets trädgård i en digital värld av virtuell film och stillbilder är alla tömda på människor och det slumpartade. Anlagda grottor överraskar som i de italienska renässansträdgårdarna, eller de engelska parkerna. De geometriskt anlagda, precisa dammarna med spegelblankt vatten tycks fyllda av österländsk mystik. Det vattenfall som möter havet i Wredes trädgård, skänker välbehövliga föraningar om sambanden mellan det av människan konstruerade och öppet hav. Så anas en bris över anläggningens tisslande lövverk, och ljudet av ihärdigt regn mot tysta vattenspeglar. I Stuart Wredes film ackompanjeras trädgårdens intagande vyer av Niko Röhlckes nyskrivna musik; även den en vision, byggd som musikalisk arkitektur.

Den finske konstnären Stuart Wrede (f. 1944) är arkitekt utbildad på Yale med ett förflutet som chef vid avdelningen för design och arkitektur på Museum of Modern Art i New York. Han har närmat sig arkitektur från ett flertal olika håll; som lärare, utställningskommissarie och som arkitekt. Sedan 1971 är Wrede medlem i den finska konstnärsgruppen Skördemännen (Elonkorjaajat) som tillsammans ställt ut många gånger.

I samband med utställningen publiceras katalogen The garden of life med texter av Karin Sidén och Stuart Wrede.

Livets trädgård kommer att visas på Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors under 2016.