2014-09-22

Nutida nordisk grafik – The Queen Sonja Print Awarard

27 september 2014 – 18 januari 2015

År 2012 grundades det nordiska grafikpriset The Queen Sonja Print Award av H.M. Drottning Sonja av Norge samt av konstnärerna Kjell Nupen och Ørnulf Opdahl. I år nominerades fjorton konstnärer till priset och i den kommande utställningen på Waldemarsudde visas vinnaren, Svend-Allan Sørensen, förra årets vinnare, Tiina Kivinen, samt de övriga nominerade. Dessutom visas verk av grundarna till priset.

Under nära på ett halvt sekel närde H.M. Drottning Sonja en dröm om att instifta ett pris som skulle syfta till att uppmuntra unga konstnärer. År 2010 bjöd Kjell Nupen in H.M. Drottning Sonja och Ørnulf Opdahl till Ateljé Larsen i Helsingborg, ett tryckeri för grafiska verk som drivs av Ole Larsen (en av stiftarna till priset), för att experimentera med grafiska tryck. Efter den intensiva sessionen enades konstnärerna Opdahl, Nupen och H.M. Drottning Sonja om idén att skapa en gemensam portfolio med grafiska blad. Portofolion skulle utgöra den ekonomiska grunden för en utmärkelse inom genren. Resultatet blev konstprojektet Tre resorTre landskap, en mapp med åtta grafiska blad av vardera konstnär, där intäkterna av försäljningen gick till inrättandet av Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend, som vartannat år delar ut det mest prestigefyllda priset för samtida grafisk konst – The Queen Sonja Print Award.

Stiftelsens huvudsyften är att skapa intresse för grafik samt att stimulera och entusiasmera unga grafiska konstnärer att utveckla sin teknik och sitt konstnärliga uttryck. Priset delas ut vartannat år och vinnaren tilldelas 400 000 NOK samt erbjuds möjlighet till arbetsvistelse vid Ateljé Larsen, en av de främsta grafikverkstäderna för djuptryck i Norden.

Nomineringarna för utmärkelsen år 2014 kom från Nationalmuseerna och från de nationella grafikerföreningarna i samtliga nordiska länder samt från stiftelsens styrelseledamöter. Juryn bestod av H.M. Drottning Sonja, Ole Larsen, Ian McKeever, Rasmus Urwald och Tiina Kivinen. Från och med år 2016 kommer ambitionerna med priset att skärpas och målet är att fokusera på samtida konstgrafik samt att expandera till en global arena. Konstnärer från länder utanför Norden kommer därmed att kunna nomineras.

Nominerade konstnärer till priset 2014: Mikael Kihlman, Svend-Allan Sørensen, Vappu Johansson, Adam Saks, Annu Vertanen, Minako Masui, Elina Sipilä, Hugleikur Dagsson, Cathrine Dahl, Ørjan Aas, Valgerdur Hauksdottir, Ane Mette Hol, Tuula Lehtinen samt Daniel Milan.

The Queen Sonja Print Award kommer även att presenteras i utställningsform på Scandinavia House i New York 2015.

Kommande program ges i anslutning till utställningen:

30 september kl. 18.30
Musik på Udden– Nutida nordisk grafik
Medverkande musiker: Trio ZPR Cecilia Zilliacus (violin), Johanna Persson (viola) samt Kati Raitinen (cello)
Kjell Espmark läser ur sin nya diktsamling Den inre rymden. Musik av Tebogo Monnakgotla, Hermann Berens och Jean Sibelius.

1 oktober kl. 18.00
Bilder av stadens själ
Konstnären Mikael Kihlman, nominerad till årets The Queen Sonja Print Award, berättar om sitt konstnärskap och om den fascinerande grafiska tekniken torrnål.

19 november kl. 18.00
Grafiska bilder – budskap, kunskapsförmedlare eller konstverk?
Fil.dr. Jan af Burén föreläser om begreppet grafik. Grafiska bilder har sedan de började framställas på 1500-talet haft olika funktioner. Idag talar vi om grafik i många olika sammanhang, till exempel datagrafik.

28/10 – 2/11 kl. 11.30-15.00
Grafikverkstad för barn
Vill du prova på att trycka grafiska blad? Kom till vår grafikverkstad på höstlovet! Varje dag inleds kl. 11.30 med familjevisning av utställningen Nutida nordisk grafik följt av öppen grafikverkstad kl. 12.00-15.00. Rek. från 7 år.