2014-09-22

Lars Olof Loeld – Gläntor, gömmen

27 september 2014 – 18 januari 2015

Lars Olof Loelds utställning Gläntor, gömmen visas i sju rum på Waldemarsudde från den 27 september. I utställningen rör sig Loeld fritt mellan de olika konstarterna måleri, skulptur och rumsliga installationer. I en geometriskt abstraherande stil har han skapat verk med karaktär av meditationsobjekt, som kombinerar en filosofisk dimension med det lyriska och lekfulla.

Lars Olof Loelds verk hör till en kategori av abstrakt konst som framförallt söker en inre verklighet och inte den rena formen. Till synes vardagliga föremål, tecken, geometriska former, en reducerad färgskala av gråblått, ultramarin och rosa, och en sädesärla, återkommer i hans konst och tilldelas genom skilda iscensättningar nya möjliga analogier och innebörder. Loeld laborerar även med ord och bokstäver för att skapa budskap i rummen. Talmystik och alkemi, och det esoteriska som tankestoff, finns som klangbotten och underström i den på samma gång förklarade och vackert gåtfulla värld som Loeld visar fram för betraktaren.

Av stor betydelse för Loelds konstnärskap är talet sju och solnedgången över hav och landskap, det senare med rosa valörer som uttryck för himlen, ultramarin för havets horisontella linje och olika nyanser av grått för jord och träd. Till Loelds många inspirationskällor hör även Paul Cézannes måleri, naivisten Henri Rousseaus verk, folkkonst från Dalarna, tarot-kort, den alkemistiska boken Mutus Liber från 1500-talet och indiska tantrabilder.

Som konstnär har Loeld skapat sig en egen värld fri från konventioner, en värld fylld av poesi i bild, ord, föremål och handling. I den världen får det oväntade, tystnaden, mellanrummen, det lekfulla och allvarliga, tala sida vid sida. Loelds iscensatta bildvärld är en konstruktion fylld av eftertanke. Den som i hans visuella värld söker gängse kausala samband, får emellertid leta förgäves. Men för den som söker samband, öppnar sig en fascinerande värld fylld av möjligheter. I Loelds skapade universum uttrycks en befriande tilltro till människans både rationella och irrationella sidor, till konsten och till betraktaren som medskapare av verket.

Till utställningen Gläntor, gömmen hör en mindre katalog i vilken författaren och kritikern Peter Cornell har bidragit med en ingående analys av Loelds konstnärskap. I katalogen ingår även ett flertal poem skrivna av Lars Olof Loeld. Denna publikation är ett viktigt komplement till utställningen.

Kommande program i anslutning till utställningen:

22 oktober kl. 18.00
Gläntor – Gömmen
Konstnär Lars Olof Loeld berättar om sitt konstnärskap samt ger en visning i den pågående utställningen med hans verk.

11 november kl. 18.30
Musik på Udden – Lars Olof Loeld
Medverkande musiker: Edsbergs kammarorkester under ledning av Mats Zetterqvist, Malin Broman (violin), Simon Crawford-Phillips (piano) samt Michael Weinius (sång).
Recitation: Marie Göranzon
Text av: Verner von Heidenstam

En introduktion till utställningen ges på fredagar kl. 14 i samband med den allmänna visningen av Prins Eugens sällskapsvåning.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Dalborg, informationschef,
e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se, tel: 08-545 837 08 alt. 0709-754 708