2014-08-26

Inspiration Matisse!

13 september 2014 – 15 februari 2015

Höstens utställningsprogram på Waldemarsudde börjar med en stor, sinnlig presentation om den betydelse Henri Matisses (1869-1954) konst fick för ett flertal svenska och norska konstnärer åren kring 1910. Fokus ligger på Matisseelevernas förhållande till den franske mästaren och hur det konstnärliga uttrycket utvecklades under påverkan av tiden i Paris och studierna i Matisse skola. Verk av kända och mindre kända konstnärer ingår i presentationen, bland andra Isaac Grünewald, Einar Jolin, Leander Engström, Sigrid Hjertén, Mollie Faustman och Maj Bring.

I den kommande utställningen Inspiration Matisse! visas ett stort antal verk som vittnar om den betydelse som Henri Matisses dekorativa och färgexpressionistiska konst fick för ett stort antal svenska och norska modernister. Till dem hörde ett flertal kända konstnärer, bland andra Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Leander Engström, Nils Dardel, Maj Bring och Einar Jolin samt ett antal idag mer eller mindre bortglömda konstnärer som Mollie Faustman, Milly Slöör, Hadar Jönzén och Gregori Aminoff. Vi har utgått från vår egen samling av verk av konstnärer och kompletterat med betydande inlån från ett flertal offentliga museer runtom i landet och från privatpersoner. Flera av de bortglömda konstnärerna var kvinnor som inte i sin samtid hade samma möjligheter som sina manliga kollegor att ställa ut, och än mindre att göra karriär. Desto viktigare har det därför varit att i detta sammanhang lyfta fram dessa konstnärskap och visa dem sida vid sida med de manliga Matisseelevernas verk.

För första gången i en utställning om Matisseinflytandet i svensk och norsk konst visas måleri, tecknade studier, teaterscenografier, kostymskisser, grafik och konsthantverksföremål tillsammans, vilket ger möjlighet att studera på vilket sätt Matisses konst uttryckts inom en mängd olika konstnärliga områden. Ett inflytande från Matisses konst märks kompositionellt i flera av de utställda verken, men också koloristiskt och när det gäller dekorativa inslag och uttryck.

Utställningen inleds med ett antal verk av Henri Matisse, som kompletterats genom scenografiska effekter med uppförstorade detaljer av några av den franske modernistens allra mest kända och för tiden karakteristiska verk. I samband med detta ges exempel på konstverk av Matisseelever som vittnar om en påtaglig inspiration hämtad från Matisses måleri, konsthantverk och teckningskonst. Betydelsen av modellstudier efter nakenmodell vid Académie Matisse visas även i utställningen med en gallerihängning med aktstudier exponerade från golv till tak. För att skänka tidsatmosfär åt gestaltningen visas även filmer och fotografier från tiden. Den övergripande ambitionen med utställningen har varit att skapa en rik, mångfacetterad, sinnlig och lekfull presentation som lever upp till innebörden i begreppet ”inspiration”, sett i samband med det omfattande Matisseinflytandet i svensk och norsk konst omkring och efter år 1910.

En omfattande utställningskatalog produceras till utställningen, med artiklar av Olle Granath, Barbro Werkmäster, Andrea Kollnitz, Annika Öhrner, Jorun Sandstøl, Anna Meister, Daniel Prytz samt Karin Sidén.

I samband med utställningen arrangeras följande program:

Tisdag 16/9 kl. 18.30–20.00
Musik på Udden – Inspiration Matisse!
Medverkande musiker: Anders Lagerqvist (violin), Per Enoksson (violin), Mats Widlund (piano) samt Tobias Carron (flöjt) Recitation: Björn Granath Text av: Paul Verlaine och Charles Baudelaire. Musik av: Darius Milhaud, Maurice Ravel och Francis Poulenc.

Onsdag 17/9 kl. 18.00-20.00
Matisseeleverna
Vi bjuder in till en kväll om den franske mästaren Henri Matisse inverkan på det konstnärliga uttrycket hos sina elever. Museichef Karin Sidén berättar om måleri och intendent Daniel Prytz om konsthantverk av bl.a. Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Edward Hald, Henrik S och Maj Bring.

Onsdag 8/10 kl. 18.00
Decoupage och mystik
Olle Granath föreläser om hur konstnären Henri Matisse genom decoupage närmar sig både klassisk mytologi och kristendom.

Onsdag 5/11 kl. 18.00
Svenska kvinnliga modernister
Dr.h.c. Barbro Werkmäster berättar om och visar verk av de kvinnliga konstnärerna som gick i Matisse skola bl.a. Maj Bring, Sigrid Hjertén Charlotte Mannerheim och Mollie Faustman.

Torsdag 13/11 kl. 18.00
Prins Eugen och Matisseeleverna
Arkivarie Anna Meister föreläser om prins Eugens samröre med Matisseeleverna med utgångspunkt i Waldemarsuddes konst- och brevsamling.

Söndagar 14/9–26/10 kl. 13.00 (dock ej 5 oktober)
Familjesöndagar: I färgernas värld
Följ med till fantasins underbara värld i höstens stora utställning Inspiration Matisse!. Vi hämtar inspiration från modernisternas färgstarka verk och målar världen som den känns, inte som den ser ut!

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Dalborg, informationschef,
e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se, tel: 08-545 837 08 alt. 0709-754 708