2014-03-13

Staffan Nihlén –

Sten, järn, ljus och vind

22 mars – 14 september 2014

Inom kort öppnar en större retrospektiv utställning med verk av konstnären Staffan Nihlén (f.1929).  Nihlén började sin konstnärsbana som målare, tecknare och grafiker, men övergick under 1960-talet till skulptur som främsta medium. I utställningen visas främst skulpturer i marmor, travertin och alabaster, men även ett antal skulpturer i järn samt målningar och poem.

I utställningen presenteras bredden av Staffan Nihléns konstnärliga verksamhet. Som ung konstnär arbetade Nihlén med ljusfyllda, fritt naturlyriska målningar, för att sedan övergå till träreliefer och stora, abstrakta skulpturer i metall. Sedan 1980-talet arbetar han främst med skulpturer i sten, framförallt marmor, alabaster, tavertin och sandsten. Det är i norra Toscana och Ligurien som Nihlén hittar de Medelhavsstenar som har blivit hans främsta signum.

Ofta låter Nihlén stenen tala själv och han är försiktig med att använda verktygen. Trots att man vanligtvis förknippar sten med tyngd och stabilitet, präglas Nihléns verk av en stillsam rörelse och man kan uppleva att stenen ändrar både färg och form i olika ljus. Nihlén arbetar parallellt med måleri, grafik och skulptur och eftersträvar en växelverkan mellan de olika konstuttrycken. Han reser mycket och har sedan början av sitt konstnärskap inspirerats av den grekiska kulturens filosofi, myter och poesi.

Staffan Nihlén har studerat vid flera olika skolor såsom vid Isaac Grünewalds konstskola i Stockholm 1944, Otte Skölds målarskola i Stockholm 1945-47, Kungliga Konstakademien i Stockholm 1950-55, Atelier Friedlaender i Paris samt Academia di Belle Arti i Venedig. Han har arbetat som lärare vid Forumskolan i Malmö 1966-85 och vid Valands konstskola i Göteborg 1985-87. Under 1990-talet var han gästlärare i skulptur på Belli Arti (konsthögskolan i Perugia, Italien). Nihlén är idag bosatt i Stockholm, men är även verksam i Skåne och Italien.

Staffan Nihlén finns representerad på bl.a. Moderna museet, Skissernas museum i Lund, Malmö konstmuseum, Trelleborgs museum, Ystads konstmuseum, Statens konstråd och Kristianstads museum. Han har utfört ett flertal offentliga verk som t.ex. Raul Wallenberg-monumentet i Malmö, Havsvåg (1972) i Malmö, Ljusskulptur i brunn (1978) i Kristianstad, Mänsklig åtbörds varsamhet (1991) i Lund och Dold i sitt eget ljus (1995) i Göteborg.

I utställningen som presenteras främst i ateljén och på södra vinden, ingår även ett antal verk som visas ute i vår vackra park. I utställningen visas också en film om Nihléns konstnärskap. Nihlén har också gett ut ett flertal böcker med bilder av sina skulpturer med egna texter. I samband med utställningen kommer två böcker att publiceras i samarbete med konstnären: Staffan Nihlén – Sten, järn, ljus och vind på Ellerströms förlag samt Sånger och stenar på Tranans förlag.

Kommande evenemang i anslutning till utställningen:

Onsdag 26/3 kl. 18.00-19.00
Staffan Nihlén
Konstnären Staffan Nihlén berättar om sitt konstnärliga arbete och läser utdrag ur sina texter.

Tisdag 8/4 kl. 18.30-20.00
Musik på Udden – Staffan Nihlén
Medverkande musiker: Dahlkvistkvartetten
Recitation: Johan Rabaeus
Text av Staffan Nihlén
Musik för stråkkvartett av Andrea Tarrodi, Lars-Erik Larsson och Ildebrando Pizzetti

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Dalborg, informationschef,
e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se, tel: 08-545 837 08 alt. 0709-754 708