2014-03-05

Rigmor Grönjord – Vävda bilder

22 mars – 14 september 2014

Rigmor Grönjord (f.1938) är textilkonstnär och målare, verksam i Stockholm och på Gotland. Hennes vävar har gått från att avbilda stiliserade träd och ruiner mot ett allt mer abstrakt uttryck. Grönjords verk har idag ofta en stram form med lyster av ull och lin i mångfacetterade toner som skapar en meditativ stämning. I utställningen presenteras ett stort antal vävar, varav vissa från i år, men också teckningar och förstudier.

Rigmor Grönjords bildvävar leder tankarna till måleri, arkitektur och musik. Hennes bildkompositioner påminner i sin uppbyggnad om konstmusiken med sina teman med variationer. I Rigmor Grönjords konstnärskap återkommer på liknande sätt vissa bildmässiga formelement. Några av dessa har hämtats från resterna efter den bärande arkitekturen i Elinghems ödekyrka i Hangvars socken på Gotland, men där subtila förskjutningar och variationer i både kolorit och sammansättning av kompositionsdelar skapar olika innebörder, intryck och uttryck.

Likt den nederländske konstnären Piet Mondrian har Rigmor Grönjord valt att successivt lämna en bildvärld med motiv hämtade från naturen till förmån för en alltmer abstraherande, nonfigurativ konst i ett konsekvent bildspråk präglat av utforskande och fördjupning. Flertalet av Grönjords bildvävar är uppbyggda av tydliga formelement som genom en noggrant utvald placering och kolorit förmedlar upplevelser av djup och yta, värme och kyla, naturalism och abstraktion. Koloriten i hennes bildvävar är ömsom varm i olika röda nyanser, ömsom kall i blå och grå toner, ofta ställt mot en kontrasterande svart färg. Det är få textilkonstnärer som lika systematiskt som Rigmor Grönjord har utforskat och utformat bildens möjligheter på vägen mot det nonfigurativa.

Grönjords finstämda vävar vittnar om en imponerande teknisk skicklighet. Hon kom redan under studietiden på Konstfack att skolas in i en stark textilkonstnärlig tradition. Under ett antal år på 1960-talet fick hon förmånen att studera för den framstående textilkonstnären Edna Martin. Tidigt kom Rigmor Grönjord också att ställa ut sina verk på stora textilutställningar, både i Sverige och utomlands, och hon finns nu representerad på konstinstitutioner som Nationalmuseum, Moderna Museet och Statens Konstråd. Efter debuten på Lilla Galleriet vid Kornhamnstorg i Gamla Stan i Stockholm 1970 har de offentliga uppdragen blivit många, både på offentliga institutioner och privata företag.

I utställningen visas ett urval verk tillkomna alltifrån konstnärens ungdomsår fram till idag, i form av bildvävar, förstudier, teckningar och ett antal frottage. Ett syfte med utställningen har varit att för publiken presentera ett antal aldrig tidigare visade, dagsaktuella verk, som t.ex. Den blå trädgården, som tillkom så sent som under 2013-14. Vi vill också visa olika sidor av Rigmor Grönjords intressanta konstnärskap, alltifrån det föreställande och naturalistiska i de tidiga bildvävarna till det abstrakta och nonfigurativa i de sena verken. Ett antal aspekter på konstnärens skapandeprocesser lyfts också fram i presentationen i form av inspirationskällor, idéer, nedtecknade ord och förstudier som varit av betydelse på vägen mot de slutgiltiga vävda bilderna. I ett till utställningen angränsande rum ges besökarna, både barn och vuxna, möjlighet att själva prova på att väva samt att medverka till ett ”work in progress”.

Utställningen kompletteras med en publikation där Thomas Millroth bidragit med en artikel om Rigmor Grönjords verk och där ett urval av konstnärens egna poem ingår.

Kommande program i anslutning till utställningen:

Onsdag 2/4 kl. 18.00-19.00
Rigmor Grönjord
Textilkonstnären Rigmor Grönjord samtalar med museichef Karin Sidén om sitt konstnärskap.

Tisdag 20/5 kl. 18.30-20.00
Musik på Udden – Rigmor Grönjord
Medverkande musiker:
Per Gross (blockflöjt), Andreas Edlund (cembalo), Leif Karlsson (slagverk) och Pelle Hansen (cello)
Recitation: Tobias Theorell
Musik av bl. a. Arvo Pärt, Staffan Mossenmark och Antonio Vivaldi

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Dalborg, informationschef,
e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se, tel: 08-545 837 08 alt. 0709-754 708