2014-02-21

Waldemarsudde har tilldelats pris för bästa utställningar

Prins Eugens Waldemarsudde har tilldelats förstapris för bästa utställningar i undersökningen ”Stockholmarnas favoritmuseum 2014”.

Stockholmarnas Favoritmuseum 2014 är en kvantitativ imageundersökning som genomförts av företaget Evimetrix under januari och februari 2014. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur Stockholmarna uppfattar och upplever de 37 undersökta museerna. Populationen i denna undersökning består av ett representativt urval av personer över 18 år boende i Stockholms län. Undersökningsmaterialet samlades in via en webbenkät i en s.k. internetpanel, levererad av Userneeds. Totalt besvarade ca 1 500 personer enkäten.

I mätningen ställdes frågor om besöksfrekvens och kännedom. För de museer man har besökt får man också uttala sig om helhetsbetyg, hur väl museet lever upp till förväntningar och hur nära ett ideal man tycker museet är. Dessa tre ger ett sammanvägt Nöjd Kund Index – NKI för varje museum. Respondenten får också bedöma ett antal konkurrensparametrar och deras betyg för vart och ett av de museer man besöker.

Prins Eugens Waldemarsudde tilldelades också andrapris i kategorin Stockholmarnas favoritmuseum och tredje pris i kategorin bästa personalen.