2014-01-27

Karl Nordström – Konstnärernas konstnär

15 februari 2014 – 25 maj 2014

Karl Nordström (1855-1923) var en förgrundsgestalt för det nationalromantiska stämningsmåleriet och har i den svenska konsthistorien kommit att framstå som en av våra mest betydande landskapsmålare. Nordström var även aktiv som konstpolitiker och under hans ordförandeskap i Konstnärsförbundet (1896-1920) lyckades han skapa ett gynnsamt klimat för den moderna konsten i Sverige. I dialog med Karl Nordströms måleri presenteras ett nutida filmiskt verk av konstnären Staffan Redin (f. 1962) som skapats särskilt för utställningen.

Karl Nordström var en konstnärernas konstnär, vilket yttrade sig på ett flertal olika sätt. Som ordförande för den radikala konstnärsorganisationen Konstnärsförbundet (1896-1920) stred han för konstnärernas rätt till inflytande över konstlivet, och i sitt eget konstnärskap var han en sann idealist som aldrig hemföll åt inställsamhet för att vinna popularitet bland kritiker och publik. Nordströms allvarliga och känslostyrda personlighet vann respekt hos ett antal samtida konstnärer men kritiserades desto starkare av andra. Det senare kan ha varit en bidragande orsak till att Nordström aldrig vunnit större berömmelse hos en bredare publik.

Karl Nordström var född och uppvuxen på Tjörn i Bohuslän och efter ett par års konststudier i Stockholm, begav han sig 1881 till Paris. Där bedrev han självstudier och debuterade på Salongen år 1882. Vistelserna i Grez-sur-Loing blev avgörande för hans utveckling och han tog starka intryck av det franska friluftsmåleriet, realismen och impressionismen. Under åren 1893 till 1895 var Nordström verksam i Varberg där han tillsammans med Richard Bergh och Nils Kreuger kom att bidra till den svenska nittiotalskonstens förnyelse inom den s.k. Varbergsskolan. Efter 1908 orienterade sig Nordström alltmer mot modernismen och utvecklade ett måleri med högt uppdriven färgskala med inspiration hämtad från bl.a. Matisse och Cezanne.

Nordström är den konstnär som är rikast företrädd i Waldemarsuddes samlingar med drygt femtio verk. I den kommande utställningen presenteras hela Karl Nordströms konstnärskap från de tidiga verken i Grez-sur-Loing, till Varbergstiden och de senare Stockholmsmotiven med måleri och kolteckningar från egna samlingar och inlån från ett flertal offentliga samlingar och privatpersoner.

Ta hjärtat ur bröstet på mig

I dialog med Karl Nordströms verk presenteras ett nutida filmiskt verk av konstnären Staffan Redin (f. 1962) som skapats för utställningen. Filminstallationen, Ta hjärtat ur bröstet på mig, speglar de tankar och känslor som Nordström gett uttryck för i brev och anteckningar. Den är inspelad under en vecka i Varberg och på Tjörn, platser där Nordström har levt och verkat, och återger hur han rör sig i dessa landskap, vilka utgjorde utgångspunkten för hans mest centrala verk. Titeln på verket är ett citat ur ett brev från Karl Nordström till Richard Bergh: Och havet! Aldrig har du sett något så koloristiskt! Det kunde nästan ta hjärtat ur bröstet på mig. Med dessa korta meningar beskriver Nordström den fundamentala drivkraften i sitt konstnärskap och vilken påverkan den har på hans liv. För Nordström var konsten och livet oskiljaktiga. Filmen är producerad inom ett konstnärligt forskningsprojekt understött av Statens kulturråd, förlagt vid Prins Eugens Waldemarsudde, som undersöker symbolismen bl.a. i relation till samlingarna på Waldemarsudde.

I samband med utställningen kommer en omfattande utställningskatalog att publiceras i samarbete med Carlsson bokförlag i vilken Karl Nordströms liv och rika konstnärskap belyses. Artiklar av Torsten Gunnarsson (f.d. chef för Samlingarna, Nationalmuseum), Eva-Lena Bengtsson (intendent, Konstakademien), Lars Wängdal (lektor i konstvetenskap, Uppsala universitet) och Lena Johannesson (professor emerita, konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet), Karin Sidén (överintendent, Prins Eugens Waldemarsudde), Staffan Redin (konstnärlig forskare, Prins Eugens Waldemarsudde) och Anna Meister (arkivarie, Prins Eugens Waldemarsudde) ingår i denna rikt illustrerade publikation.

 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Dalborg, informationschef,
e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se, tel: 08-545 837 08 alt. 0709-754 708