2013-12-09

Utställningar på Waldemarsudde våren 2014

Till våren öppnar fyra nya utställningar på Prins Eugens Waldemarsudde. Karl Nordström, en av sekelskiftets främsta landskapsmålare, Rigmor Grönjord och Staffan Nihlén, två nutida konstnärer som arbetar med abstrakta uttryck i textil respektive skulptur samt Favoriter ur samlingarna.

Karl Nordström

15 februari – 25 maj 2014

Karl Nordström (1855-1923) var en förgrundsgestalt för det nationalromantiska stämningsmåleriet och har i den svenska konsthistorien kommit att framstå som en av våra mest betydande landskapsmålare. Nordström var även aktiv som konstpolitiker och under hans ordförandeskap i Konstnärsförbundet (1896-1920) lyckades han skapa ett gynnsamt klimat för den moderna konsten i Sverige. I dialog med Karl Nordströms måleri presenteras ett filmiskt verk av konstnären Staffan Redin (f. 1962) som skapats särskilt för utställningen.

Rigmor Grönjord

22 mars – 14 september 2014

Rigmor Grönjord (f.1938) är textilkonstnär och målare. Hennes vävar har gått från att avbilda stiliserade träd och ruiner mot ett allt mer abstrakt uttryck. Grönjords gobelänger har idag ofta en stram form med lyster av ull och lin i mångfacetterade toner som skapar en meditativ stämning. I utställningen presenteras ett stort antal vävar, varav vissa från de senaste åren, men också teckningar och förstudier.

Staffan Nihlén

22 mars – 14 september 2014

Staffan Nihlén (f.1929) började sin konstnärsbana som målare, tecknare och grafiker, men övergick under 1960-talet till skulptur som främsta medium. Nihléns abstrakta skulpturer i storformat återfinns i ett flertal offentliga miljöer. I utställningen visas främst skulpturer i marmor, men även måleri. I anslutning till utställningen visas även en film om Staffan Nihléns konstnärliga arbete med skulptur i Sverige och Italien.

Favoriter ur samlingarna

14 juni – 24 augusti 2014

Under sommaren presenteras ett antal målningar, teckningar och skulpturer ur museets samlingar av svenska, övriga nordiska och franska konstnärer från 1880-talet fram till 1940-talet. Verk av exempelvis prins Eugen, Ernst Josephson, Eva Bonnier, Anders Zorn, Hanna Pauli, Isaac Grünewald, Vera Nilsson, André Lhote, August Rodin m.fl kommer att visas i dialog med ett antal verk av elever från Kungliga Konsthögskolan.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Dalborg, informationschef, e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se, tel: 08-545 837 08 alt. 0709-754 708