2013-10-16

Carl Malmsten – formgivare och pedagog

19 oktober 2013 – 2 mars 2014

På lördag den 19 oktober öppnar utställningen Carl Malmsten – formgivare och pedagog. Den omfattande utställningen är såväl ett retrospektiv över Carl Malmstens livsgärning som formgivare och inredningsarkitekt som en framåt­blickande utställning som visar hur yngre generationers hantverksskicklighet och skaparförmåga tillkommer i Carl Malmstens anda.

Få formgivare har haft en sådan betydelse för svensk formgivning som Carl Malmsten. Malmstens utpräglade formsäkerhet, förmåga att förena tradition med innovation, pedagogiska gärning och entreprenörskap har influerat generationer av svenska möbelformgivare. Till utställningen på Prins Eugens Waldemarsudde har museet lånat in unika möbler från företag, institutioner, museer och privata ägare. Möblerna speglar hela Malmstens karriär från 1910-talet fram till hans död 1972.

Utställningen understryker även Carl Malmstens pedagogiska gärning och hur detta har förvaltats och vidareutvecklats. För att tydliggöra detta finns ”Malmstensko­lorna” – Carl Malmstens Furniture Studies tillhörande Linköpings universitet, Capellagården och Musikinstrumentakademin med och presenterar nya relevanta formgivares skicklighet och förmåga att skapa i Carl Malmstens anda. I anslutning till utställningen finns även en hantverksateljé där besökaren kan delta i praktiskt arbete och demonstrationer.

Carl Malmstens genombrott som möbelformgivare kom tidigt. 1916 vann Malmsten det prestigefulla uppdraget att formge möbler till Stockholms stadshus. Möblerna till stadshuset kan i efterhand ses som startskottet på hans framgångsrika karriär. Snart fick den unga formgivaren det ena prestigeuppdraget efter det andra. 1923 får Carl Malmsten uppdraget av dåvarande Kronprinsen, och sedermera Kung Gustav VI Adolf, att rita inredningen till det stora vardagsrummet på Ulriksdal. Malmstens möbler till Ulriksdal utgör några av de främsta exemplen på hans förmåga att anpassa äldre formtradition till moderna funktionskrav.

Swedish grace, allmoge och möbelklassiker Under 1920-talet samarbetar Malmsten nära med en av tidens mer framstående arkitekter, Ivar Tengbom. Malmsten ritar möblerna såväl till Konserthuset (1925– 1926) som till Tändstickspalatset (1926–1928), huvudkontoret i Ivar Kreugers Tänd­sticksimperium. Dessa möbler är signifikativa för den svenska 20-talsklassicismen som fick sitt internationella genombrott vid Världsutställningen i Paris 1925 och kom att bli känd som ”Swedish grace”. Malmstens möbler till Tändstickspalatset präglas av lyx och exklusivitet; han använder sig av dyrbar intarsia i exotiska trä­slag, ofta relaterande till äldre svensk möbelkonst, i huvudsak det sena 1700-talets finsnickeri.

Parallellt med de exklusiva möblerna skapade Malmsten enklare möbler för en bredare allmänhet som var med i utställningar såsom den betydande Hemutställ­ningen 1917 på Liljevalchs. Till dessa möbler hämtade Malmsten ofta inspiration från allmogestilen. Oavsett om det gällde exklusiva eller enklare möbler, präglas Malmstens formgivning av traditionsrikedom och ypperlig hantverkskänsla. Utmär­kande är i synnerhet hans formsäkerhet; en känsla för såväl detaljer som för möb­lernas essens, deras väsentliga uttryck.

Malmsten intresserade sig allt mer för en bredare spridning av hantverksmässigt utförda möbler och 1930 öppnar han Malmstensbutiken, sedan 1940 belägen på Strandvägen. Malmsten var starkt kritisk till den förhärskande funktionalismen på 1930-talet men trots detta ökade hans möbler stadigt i popularitet. Under de kom­mande decennierna ritar han flera svenska möbelklassiker: exempelvis fåtöljerna Advokaten och Farmor, stolen Talavid och inte minst pinnstolen Lilla Åland, som alla får stor spridning i de svenska hemmen och fortfarande är i produktion idag.

Det pedagogiska arvet Malmsten var mycket intresserad av pedagogik, i synnerhet hur kunskap överförs från mästarna till deras lärlingar genom praktiskt arbete. Så tidigt som 1930 grun­dar Carl och Siv Malmsten verkstadsskolan, Olofsskolan, som blev en del av deras första pedagogiska experimentskola. Även om Olofsskolan i den dåvarande formen inte fanns kvar vid nästa decennium så blev den del som överlevde, det vill säga den mera yrkesinriktade möbelsnickeriutbildningen och Olofskolans Verkstad mycket betydelsefull. 1960 öppnade Malmsten även Capellagården. I Malmstens anda grun­dades även Nyckelviksskolan 1955 av en av hans elever, Hertha Olivet, och senare Musikinstrumentakademien som en följd av Georg Bolins gitarrbyggarutbildning vid verkstadsskolan. Malmstenskolorna kom att få en enorm betydelse för värnan­det om konsthantverk och dess fortlevnad i Sverige.

År 2000 övertog Linköpings universitet huvudmannaskapet för Carl Malmstens verkstadsskola som följaktligen fick universitetsstatus. Skolan heter idag Carl Malmsten Furniture studies och har sedan 2009 lokaler på Lidingö.

Utställningen arrangeras av Prins Eugens Waldemarsudde i samarbete med Stiftel­sen Siv & Carl Malmstens Minne, Carl Malmstens Hantverksstiftelse, Carl Malmsten Furniture Studies, Capellagården samt Musikinstrumentakademien.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Dalborg, informationschef,
e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se, tel: 08-545 837 08 alt. 0709-754 708