2013-09-26

Gösta Gierows resedagböcker

Mellan Vesuvius och Monte Alban

5 oktober – 24 november 2013

Gösta Gierows (1931-2011) konstnärskap rymmer såväl måleri som teckning, grafik och bilder i kakel. Den 5 oktober öppnar en mindre utställning med ett urval av Gierows illustrerade resedagböcker, kompletterade med ett antal av konstnärens finstämda akvareller, teckningar och bilder i kakel. Här ryms olika uttryck, allt från den utsökta miniatyrskrift med vilken han förde sina dagböcker, till den lätta leken med vattenfärgerna över pappret.

Gösta Gierow föddes i Bromma 1931 och avled i Stockholm 2011. Han bestämde sig tidigt för att bli konstnär och år 1957 påbörjades studierna, som pågick till 1962, vid Konstakademiens grafikskola. Gierow var medlem i IX-gruppen, som bildades 1964. IX-gruppen, som var en sammanslutning av nio grafiker, skapades av vänner som studerat samtidigt vid Konstakademien på 1950-talet.

I utställningen visas merparten av Gösta Gierows dagbokssamling bestående av nio rikt illustrerade och detaljrika dagböcker, med anteckningar i miniatyrskrift som förutom sitt lyriska uttryck närmast är att betrakta som konstverk i sig. Dagböckerna tillkom framförallt vid de många resor han företog – i Italien, Frankrike/Provence, Cypern, England/London, Mallorca, Grekland, Turkiet, Estland och Mexico. Här återges upplevelser och intryck snarare i form av vardagliga reflektioner än som ordinära reseskildringar.

Med stor humor och drastisk, men också poetisk berättarförmåga beskriver Gierow sina intryck av natur och arkitektur, människor och öden, skönhet och förfall. Vidare presenteras ett antal av konstnärens finstämda och sällsamma akvareller, teckningar och bilder i kakel. Gösta Gierows konst präglas av intellektuell spiritualitet och svart humor. Förgängelsen – naturens och tidens nedbrytande krafter är återkommande teman i Gierows konstnärskap.

Carlsson Bokförlag producerar en bok, som utges i samband med utställningen, Mellan Vesuvius och Monte Alban. Gösta Gierow. Resedagböcker åren 1973 – 2010. Gösta Gierow har själv gjort urvalet, däremot har boken färdigställts och publicerats efter hans bortgång.

För mer information vänligen kontakta:

Informationschef Cecilia Dalborg, c.dalborg@waldemarsudde.se, mobil: 0709-754 708