2013-05-23

Konstnärskolonin på Tyresö

8 juni – 15 september 2013

I alla de nordiska länderna uppstod vid årtiondena runt sekelskiftet 1900 konstnärskolonier. Med denna utställning vill vi lansera en hittills okänd nordisk konstnärskoloni på Tyresö utanför Stockholm. Tyresökolonin existerade åren 1894 till 1918 och epoken inleddes med att prins Eugen började hyra en sommarbostad på Tyresö. I utställningen visas runt hundra verk med Tyresömotiv av kolonins medlemmar, bl.a. Oscar Björck, Richard Bergh, Ellen Lundberg Nyblom och Viggo Johansen.

Det var prins Eugens nära vän författaren Helena Nyblom som först bjöd ut prinsen till Tyresö. Eugen kände genast att här fanns ett landskap som tilltalade honom som konstnär. Mellan åren 1894 och 1912 tillbringade han sexton somrar på Tyresö.  Till den vackra platsen kom även ett antal av hans konstnärsvänner: skulptören Teodor Lundberg och hans hustru författaren och målaren Ellen Lundberg Nyblom, målarna Oscar Björck, Richard Bergh, Lennart Nyblom och Viggo Johansen – den sistnämnde från Danmark – samt formgivaren Gunnar G:son Wennerberg.

Av kolonins medlemmar hade Viggo Johansen och Oscar Björck redan på 1870- och 80-talen ingått i den välkända konstnärskolonin i det danska Skagen och Richard Bergh hade bott i Varberg 1893-1895 med Karl Nordström och Nils Kreuger. Det dagliga livet i kolonin på Tyresö följde ett tydligt mönster. Man arbetade oftast var och en på sitt håll på dagarna och umgicks på kvällarna. Då träffades man, ofta runt middagsbordet, och diskuterade konst men även andra ämnen. Inte sällan promenerade man tillsammans i den omväxlande Tyresönaturen. Ibland gjorde man utflykter på vattnet eller till fots.

Richard Berghs bortgång år 1919 markerade slutet på konstnärsepoken på Tyresö, en epok som hade varat i närmare tjugofem år. Tyresö hade på olika sätt varit betydelsefullt för och satt spår hos de konstnärer som verkade där. Såväl Richard Bergh som Viggo Johansen lämnade efter sig åtminstone ett tjugotal målningar med Tyresömotiv var, och för prins Eugens konstnärskap går Tyresö inte att överskatta. Det var här som hans konstnärskap fördjupades och utvecklades och i Waldemarsuddes samlingar finns fler än 100 oljemålningar med Tyresömotiv.  Från Tyresö kom inspirationen till några av prinsens viktigaste verk – Det stilla vattnet, Sommarnatt, Den ljusa natten och Nattmolnet är några exempel. Tyresö inspirerade också prins Eugen till hans kanske mest kända verk, Molnet, som finns i fyra versioner.

I utställningen visas runt hundra verk med Tyresömotiv av kolonins medlemmar. De verk som konstnärerna lämnade efter sig i blyerts, kol, lera, gips, akvarell, pastell och olja kan sägas utgöra ett omfattande konstnärligt arkiv över den oändligt variationsrika och natursköna platsen Tyresö runt sekelskiftet 1900.

I samband med utställningen publiceras en rikt illustrerad utställningskatalog, Konstnärskolonin på Tyresö, utgiven i samarbete mellan Prins Eugens Waldemarsudde och Tyresö kommun.