2013-05-03

Eva Bonnier – Konstnär och mecenat

18 maj-15 september 2013

Under 1880- och 1890-talen framstår Eva Bonnier som en betydande konstnär i sin generation. Utställningen som nu öppnar på Waldemarsudde belyser hela hennes konstnärskap och lyfter särskilt fram de koloristiskt betydande verk som tillkom under den här tiden. Eva Bonnier verkade även som formgivare av konsthantverksföremål. Som konstmecenat kom hon att spela en betydande roll för konstens spridning genom att skänka konstnärliga verk till offentliga byggnader och platser i Stockholm. 

Eva Bonnier, född 1857 i Stockholm, studerade vid Kungliga Konsthögskolan mellan 1878-83. Därefter reste hon till Paris för att fortsätta sina studier och stannade till och med år 1889. Eva Bonnier delade opponenternas, sedermera Konstnärsförbundets, övertygelser som bröt mot de akademiska traditionerna. Hon ställde ut konstverk med förbundet och satt en kort tid i dess styrelse. Bonnier växte upp i en familj som inte hade brist på tillgångar, hennes pappa var Albert Bonnier, grundare av Bonniers förlag. Detta ledde till att hon som ekonomiskt oberoende kunde hjälpa till att bistå sina konstnärsvänner som verkade inom Konstnärs-förbundet.

Det är främst för sina karakteristiska porträtt som Eva Bonnier är känd och det var även porträttmåleri hon framförallt ägnade sig åt under sin levnad. Bonnier tillhörde en realistisk tradition och porträtten målade under 1890-talet brukar beteckna höjdpunkten i hennes konstkarriär. Dock var det efter den här tiden hon upphörde att verka som konstnär. Istället började hon stödja konsten på andra sätt.

Eva Bonnier donerade stora summor till en fond för konstnärlig utsmyckning i Stockholm. Som konstmecenat kom hon att verka för konstens spridning till de bredare folklagren genom att aktivt skänka verk till offentliga byggnader. Eva Bonnier dog år 1909, 51 år gammal, i Köpenhamn och genom hennes testamente består denna verksamhet än idag under namnet Eva Bonniers donationsnämnd.

I samband med utställningen publiceras en mindre men rikt illustrerad utställningskatalog, Eva Bonnier – Konstnär och mecenat, författad av utställningens gästkommissarie Görel Cavalli-Björkman och museichef Karin Sidén.