2013-03-05

Liljefors och Naturfotograferna

23 mars – 25 augusti 2013

Bruno Liljefors skildrar naturens växlingsrika spel med finstämda valörer samtidigt som han fångar djurens rörelsemönster i deras rätta element. Utställningen fokuserar främst på Liljefors verk från 1880-, 1890-talet och sekelskiftet 1900 samt ett antal av hans fotografier som var en utgångspunkt för hans måleri. En kommenterande del belyser hur naturfotografer i vår tid har inspirerats av Liljefors måleri och den bildvärld han skapade.

Bruno Liljefors (1860-1939) betraktas genom sin skarpa naturiakttagelse och kunskap om djurs beteenden som en av de största djurmålarna genom tiderna. År 1879 skrevs han in som elev vid Konstakademiens principskola och fortsatte därefter, år 1882, till Düsseldorf där han besökte djurmålaren C.F. Deiker och ägnade sig åt studier kring djurmåleri. På sin hemfärd vistades han bland annat i målarkolonin i Grez-sur-Loing i Frankrike, en plats han beskrev i ett brev till akademikamraten Axel Tallberg att den var så pittoresk att han blev illamående.

Liksom majoriteten av sina generationskamrater delade Liljefors på 1880-talet opponentrörelsens idéer, vilka var kritiska till Konstakademiens utbildning och stipendiesystem. Åter i Sverige började Liljefors teckna och måla djur. Han målade först efter naturalismens principer, med en detaljrikedom och motiven sedda på nära distans. Han hämtade även inspiration från japansk konst. I hans målningar framgår ett intresse för dramatiska situationer när han skildrar de vilda djurens vardag. En beskrivning av djurlivet som en med naturen oskiljaktig del, är något av konstnärens allra främsta bidrag till konsthistorien. Ingen har som Liljefors skildrat naturens växlingsrika spel med finstämda valörer och kontraster samtidigt som han fångat djurens specifika rörelsemönster i deras rätta element. På 1890-talet präglas Liljefors av nationalromantiken samtidigt som han hämtade inspiration från Darwinismen och kampen för tillvaron.

Bruno Liljefors produktion var synnerligen rik och omfattande och det urval som visas i den aktuella utställningen lägger sitt fokus främst på 1890-talet och sekelskiftet 1900. Som en kommentar till Liljefors verk presenteras även ett urval om drygt fyrtio nutida naturfotografier, som alla på ett eller annat sätt tillkommit med inspiration hämtad från Bruno Liljefors måleri. Kameran och fotograferande hade även en betydande roll för Liljefors eget kreativa skapande, däribland för djurmåleriet. Inte sällan använde sig konstnären av kameran som arbetsredskap och hjälpmedel för att föreviga de uppländska gärdesgårdarna, fåglarnas flykt, ljusets skiftningar mellan trädstammarna, en skogsväg om vintern eller ett dött, nyss skjutet villebråd.

Vad är det då i Liljefors måleri som naturfotograferna fascineras av och eventuellt söker transponera över till sitt eget medium och uttrycksmedel, fotografiet? Av utställningens urval av fotografier att döma kan det handla om såväl motiviska inspirationskällor, kompositionella aspekter som en önskan om att fånga och återskapa uttrycken och det stämningsmättade i Liljefors måleri. De fotografer som står bakom de utvalda bilderna är alla medlemmar i föreningen Naturfotograferna.

I samband med utställningen publiceras den omfattande och rikt illustrerade katalogen Ett med naturen – Bruno Liljefors och Naturfotograferna vilken ges ut i samarbete med Carlsson förlag.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Dalborg, informationschef, e-post: c.dalborg@waldemarsudde.se, tel: 08-545 837 08 alt. 0709-754 708