Pressreleaser och bilder

Har du några synpunkter eller frågor kontakta informationschef Cecilia Dalborg på 08-545 837 08 eller 0709-754 708.

De högupplösta bilderna finns i 300-dpi, jpg-format. Bildtext medföljer varje bild. Bilderna får endast användas i anslutning till den aktuella utställningen eller museet som helhet. Fri publicering med angivande av fotograf. Konstverken skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1060:729) och får  endast användas i nyhetsrapporterande eller i konstkritiskt syfte, jfr 23 § p 2 och 3 nämnda lag.

Utställningar och program hösten 2017
2017-06-19

Utställningar och program hösten 2017

Till hösten öppnar tre nya spännande utställningar på Waldemarsudde. I september är det vernissage för Form och färg – André Lhote och svensk kubism och kort därefter presenteras en mindre utställning med vinnaren av Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendium 2017. I oktober öppnar vi sedan en omfattande utställning med en av Nordens främsta textilkonstnärer, Annika Ekdahl. Till utställningarna arrangeras ett flertal intressanta föreläsningar, visningar, konserter samt program för barn och unga.

Till pressreleasen och bilderna

Tidigare pressreleaser