Pressreleaser och bilder

Har du några synpunkter eller frågor kontakta kommunikationschef Cecilia Dalborg på 08-545 837 08 eller 0709-754 708.

De högupplösta bilderna finns i 300-dpi, jpg-format. Bildtext medföljer varje bild. Bilderna får endast användas i anslutning till den aktuella utställningen eller museet som helhet. Fri publicering med angivande av fotograf. Konstverken skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1060:729) och får  endast användas i nyhetsrapporterande eller i konstkritiskt syfte, jfr 23 § p 2 och 3 nämnda lag.

Pressvisning: Alexander Klingspor – Resenär 1/3 kl. 10.00
2018-02-12

Pressvisning: Alexander Klingspor – Resenär 1/3 kl. 10.00

Alexander Klingspors surrealistiska bildvärld speglar hans liv och reflektioner på omgivningen. Urbana miljöer, dekadens och burleska scener är motiv du finner i hans verk. Klingspor (f.1977) är bosatt i New York men kommer ursprungligen från Stockholm. Han har varit verksam konstnär sedan 1999 och haft utställningar på museer och gallerier i USA och Europa. Utställningen på Waldemarsudde blir den största separatutställning som gjorts med konstnären. Ett antal av verken som presenteras har färdigställts inför utställningen och aldrig tidigare visats publikt.

Till pressreleasen och bilderna

Tidigare pressreleaser