Pressreleaser och bilder

Har du några synpunkter eller frågor kontakta kommunikationschef Cecilia Dalborg på 08-545 837 08 eller 0709-754 708.

De högupplösta bilderna finns i 300-dpi, jpg-format. Bildtext medföljer varje bild. Bilderna får endast användas i anslutning till den aktuella utställningen eller museet som helhet. Fri publicering med angivande av fotograf. Konstverken skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1060:729) och får  endast användas i nyhetsrapporterande eller i konstkritiskt syfte, jfr 23 § p 2 och 3 nämnda lag.

Paula Modersohn-Becker och konstnärskolonin i Worpswede
2018-06-20

Paula Modersohn-Becker och konstnärskolonin i Worpswede

Till pressreleasen och bilderna

Tidigare pressreleaser