1700-tal

Sent 1700-tal

Konstnären Elias Martin utför ett par akvareller från Djurgården. Här ser man gångvägen utmed Ryssviken och utsikten mot Stockholm och även ett antal hus som inte finns kvar idag.