År 1993

1993

Waldemarsuddes äldre byggnader förklaras för statligt byggnadsminne – Gamla huset, Kvarnen, Ektorpet, Slottet samt Galleriet som är avbildat här.