År 1949

1949

Serveringen Café Ektorpet öppnar. 1700-talstorpet hade från början varit en fiskarstuga och på prins Eugens tid hade den använts som personalbostad.